SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

กระแสเงินสดกับSMEs

หมวดหมู่ : ความรู้ทางการเงิน, 2019-03-06 11:37:00, 208
กระแสเงินสดกับSMEs

ธุรกิจบริหารการเงินไม่ดี อาจเกิดสภาวะ “ช็อต”

เมื่อธุรกิจเริ่มดำเนินกิจการ เงินเข้าเงินออก จากรายรับรายจ่ายประเภทต่างๆก่อให้เกิดกระแสเงินสดในกิจการ หากเจ้าของธุรกิจบริหารการเงินไม่ดี อาจเกิดสภาวะ “ช็อต” หรือ เงินสดขาดสภาพคล่อง โดยปัญหาหลักๆเกิดจาก

  1. ธุรกิจที่ทำมีกำไรน้อยมากไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
  2. ต้องใช้เงินสดและเครดิตตลอดเวลาเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้
  3. หรือในอีกกรณีคือ ธุรกิจค้าขายดี เจ้าของธุรกิจจึงนำกำไรที่ได้ไป ขยายกิจการ

กิจการขยายใหญ่เกินจนทำให้ดึงเงินสดที่จำเป็นต้องใช้หมุนเวียนในปัจจุบันไป หากเป็น SMEs ทั่วไปก็สามารถขอวงเงินชั่วคราวกับสถาบันการเงินเพื่อประคองช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อได้ แต่ความเป็นจริงแล้ว SMEs ส่วนใหญ่ยังไม่มีประวัติทางการเงินที่ยาวนานพอ ทำให้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินไม่ได้

ไม่สามารถรอสถาบันการเงินอนุมัติที่ใช้เวลา 2-3 เดือนได้ อีกทั้งไม่มีทุนเดิมหรือสายป่านมากพอทางออกของเจ้าของกิจการเหล่านั้นก็หนีไม่พ้นการกู้ยืมคนรอบข้าง ขายฝาก จนไปถึงนายทุนนอกระบบ
การขายฝาก เป็นการกู้เงินในระบบหรือนอกระบบ? อ่านต่อคลิกที่นี่

สมาร์ทฟินน์ เราคือทางออกของการขายฝากเพื่อเจ้าของกิจการ SMEs ที่ต้องการดอกเบี้ยเป็นธรรม สะดวก ปลอดภัย และ รวดเร็ว

  • ใช้เวลาดำเนินการแค่ 7-10 วันทำการ เพียงมีอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของราคาขายฝากได้รับการประเมินจากบริษัทประเมินที่มีมาตรฐานเป็นธรรมต่อราคาสินทรัพย์ผู้มาขายฝาก
  • มีการกำหนดระยะเวลาขายฝาก 1-3 ปี หรือตามแต่คู่สัญญาตกลงกัน ถ้ามาไถ่ถอนก่อนครบกำหนดเวลาก็จะได้ทรัพย์สินกลับคืนไป ในขณะที่ การขายฝาก Smartfinn ผู้ขายฝากยังมีสิทธิในการอยู่อาศัย/ทำกิจการในทรัพย์สินของตนเองต่อไปได้จนครบกำหนดไถ่ถอน
  • สามารถต่ออายุการขายฝากได้ แต่มีสิ่งสำคัญที่แตกต่างไปคือ เงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ไม่เหมือนกับการไปจำนำทรัพย์สินต่อโรงรับจำนำ
  • Smartfinn ช่วยส่งเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ แปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่ ให้เป็นทุนหรือขยายกิจการได้โดยช่วยเหลือในระดับใหญ่กว่าโรงรับจำนำ คือตั้งแต่ Micro-SME ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ มีดอกเบี้ยเป็นสิ่งตอบแทนเช่นกัน แต่ดอกเบี้ยขายฝากส่วนใหญ่จะมีอัตราสูงมาก คือตั้งแต่ร้อยละ 1-3 %ต่อเดือน(12-36% ต่อปี) แต่ในขณะที่ Smartfinn ให้บริการดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.75% ต่อเดือน (9%ต่อปี) เท่านั้น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.smartfinn.co.th หรือ โทร 02-026-0725

เกี่ยวกับผู้เขียน
กระแสเงินสดกับSMEs
Smartfinn Team
Platform Matching การขายฝาก อสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง