Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

การขายฝากคืออะไร? เปรียบเทียบกับการจำนอง แตกต่างกันอย่างไร?

การขายฝากคืออะไร? เปรียบเทียบกับการจำนอง แตกต่างกันอย่างไร?

การ ขายฝาก คือ รูปแบบหนึ่งของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เหมือนกับการจำนอง หรือการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัยพ์ค้ำประกัน และต้องไปทำสัญญาต่อเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน ดังนั้น การขายฝากจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ถูกกฎหมายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

เนื่องจากการขายฝากจะต้องไปทำสัญญาต่อเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน ดังนั้น การขายฝากจะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้กรมที่ดินของพื้นที่ๆทรัพย์นั้นตั้งอยู่เช่นเดียวกับ จำนอง โดยเจ้าพนักงานกรมที่ดินจะคำนวนจาก ระยะเวลาที่ถือครองโฉนด มูลค่าขายฝาก มูลค่าประเมินของกรมธนารักษ์ และอื่นๆ ประกอบเพื่อคำนวนค่าธรรมเนียมของกรมที่ดิน

 

เปรียบเทียบ ขายฝาก จำนอง แตกต่างกันอย่างไร

 

โดยปกติทั่วไปแล้ว การขายฝาก จะมีนายทุนบุคคลเป็นผู้ให้แหล่งเงินทุน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้จากผู้กู้น้อยกว่าการจำนอง ผู้นำทรัพย์มาขายฝากจะต้องไถ่ทรัพย์คืนภายในเวลาที่ตกลงกันไว้กับนายทุน ไม่เช่นนั้น ทรัพย์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายทุนโดยสมบูรณ์เมื่อเกินระยะเวลาที่ตกลงกัน

 

(ในกรณีนี้ สมาร์ทฟินน์ มีบริการช่วยเหลือผู้ขายฝาก – ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสมาร์ทฟินน์ได้โดยตรง) ในทางกลับกัน การจำนองจะมีสถาบันการเงินเป็นผู้ให้แหล่งเงินทุน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้มากกว่า และต้องมีการฟ้องร้องเมื่อผิดนัดชำระหนี้

 

ขายฝาก จำนอง กรณีผิดนัดชำระหนี้

 

การขายฝากจึงเป็นช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน ธนาคารต่างๆได้ โดยนายทุนจะพิจารณาเฉพาะมูลค่าทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน เพื่อมั่นใจว่าผู้กู้จะนำเงินกู้มาคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา (สมาร์ทฟินน์ มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษากับผู้ที่จะมาขายฝาก เพื่อนำเงินไปสร้างเครดิตเพื่อขอเงินกู้กับสถาบันการเงิน โดยใช้เวลาสร้างเครดิต 1-2 ปี เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา)
 

ขายฝาก สมาร์ทฟินน์ช่วยคุณรักษาและฟื้นฟูเครดิตของคุณได้อย่างไร อ่านต่อได้ที่นี่

 

ขายฝากได้เงินเยอะกว่าจำนอง นักลงทุนไม่ต้องเสียเวลาฟ้องร้อง

 


 

Smartfinn เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องขายฝาก และช่วยในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กำหนดเงื่อนไขและจำนวนปีในการทำสัญญาขายฝาก ระหว่างนายทุนผู้ให้เงินและผู้ขายฝาก ให้สอดคล้องกับความสามารถในการไถ่ทรัพย์คืนของผู้ขายฝากเพื่อความเป็นธรรมที่สุด

www.smartfinn.co.th
► ติดต่อสอบถามข้อมูล Line ID: @smartfinn
โทร 094-445-7975


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching