Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ

 

โดยหลักทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทยได้ แต่ก็มีข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ดินมาตรา  96 ทวิ ที่ระบุไว้ว่า บทบัญญัติว่าด้วยคนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินโดย อาศัยบทสนธิสัญญาตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับคน ต่างด้าวซึ่งได้นำเงินมาลงทุนตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านบาท โดยให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่ อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่ และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี…

 

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ ทั่วไปแล้ว ต่างชาติไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทยได้ แต่ก็มีข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ดิน

 

แต่ในแง่ปฏิบัติยากถึงยากมากครับ ดังนั้นทั่วๆไปที่ทำกันก็คือ ใช้ชาวต่างชาติจัดตั้งบริษัทขึ้นมาโดยให้มีคนไทยถือหุ้นมากกว่า 50 % และเอาบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมานั้นซื้อที่ดิน หรือทำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี ต่อได้อีก 30 ปีส่วนตัวแล้ว ผมจึงแนะนำชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อที่ดินในประเทศไทย ให้ทำสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า

 

เพราะว่าไม่ยุ่งยาก แค่ทำเป็นหนังสือและไปจดทะเบียนการเช่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (เช่ามากกว่า 3 ปี) ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้ว และในสัญญาเช่าเราสามารถระบุข้อสัญญาต่างๆ ตามตกลงกันได้ มันไม่สุ่มมเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบเลย

 

ในกรณีของคอนโดฯ ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้ โดยสัดส่วนของกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 19 ทวิ บัญญัติว่า"อาคารชุดแต่ละอาคารชุดจะมีคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 19 ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละสี่สิบเก้าของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น

 

หมายถึงร้อยละ 49 ของเนื้อที่ เช่น ถ้าคอนโดของเราสร้างห้องไว้ 100 ห้อง เต็มเนื้อที่ แบบนี้หมายความเราจะสามารถขายห้องให้แก่ชาวต่างชาติ 49 ห้อง แต่ทั้งนี้เป็นไปตามสัดส่วนของเนื้อที่ทั้งหมดของอาคารชุดนั้นๆ จำนวนห้องชุดที่สามารถขายให้แก่ชาวต่างชาติได้ก็จะแปรผันไปตามปริมาณเนื้อที่ครับ

 

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ คอนโด100ห้อง ชาวต่างชาติถือได้49ห้อง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายสมาร์ทฟินน์ ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี นักเขียนบทความมืออาชีพ

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

555 อาคารรสา อาคาร 2 ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

• • • • • •

Platform Matching