SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

การจัดแบ่งประเภทหนี้

หมวดหมู่ : ความรู้ทางการเงิน, 2018-12-07 16:39:00, 74
การจัดแบ่งประเภทหนี้

การจัดแบ่งประเภทหนี้

สามารถแบ่งได้เป็น หนี้ดีและหนี้ร้าย
-หนี้ดี ได้แก่ หนี้ซื้อบ้าน หนี้เพื่อการศึกษา หนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์
-หนี้ร้าย ได้แก่ หนี้บัตรเครดิต หนี้ซื้อรถยนต์

ส่วนบรรดาหนี้ หนี้ที่ถูกยกให้เป็น “ หนี้ที่ดีที่สุด” คือ หนี้ซื้อบ้าน.
และ “ หนี้ที่ร้ายที่สุด “ คือ หนี้บัตรเครดิต.

สาเหตุที่ทำให้หนี้ซื้อบ้านถูกจัดอันดับให้เป็นหนี้ที่ดีที่สุดเพราะโดยทั่วไปแล้วราคาบ้านปรับเพิ่มขึ้นปีละ 5 -10% ดังนั้นเมื่อเรากู้เงินมาซื้อบ้านหนี้ก้อนนี้ก็มีแนวโน้มจะเป็นหนี้ที่ดีและเมื่อราคาบ้านเพิ่มขึ้นเท่ากับว่าความมั่งคั่งของเราเพิ่มขึ้นด้วย
ขณะที่หนี้บัตรเครดิตถูกจัดให้เป็นหนี้ที่ร้ายที่สุดเพราะโดยมากแล้วคนเรามักใช้บัตรเครดิตซื้อของกินของใช้ ใช้แล้วก็หมดไปหรือไม่ก็เป็นของฟุ่มเฟือยและของที่เราอยากได้แต่ไม่สามารถจ่ายด้วยเงินสดได้ โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง 18-36% ต่อปี
นอกจากนี้หนี้บางประเภทอาจจะเป็นได้ทั้งหนี้ดีและหนี้ร้าย ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างเช่นหนี้เพื่อซื้อรถยนต์ เพราะแม้ว่าหนี้เพื่อซื้อรถยนต์จะถูกฟันธงว่าเป็นหนี้ร้ายเพราะมูลค่าของรถยนต์จะลดลงเรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นหนี้เพื่อซื้อรถยนต์มาใช้ในการประกอบอาชีพหรือถ้ารถยนต์คันใหม่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็น่าจะนับหนี้เพื่อซื้อรถยนต์เข้าไปอยู่ในกลุ่มหนี้ดีได้อีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจว่าจะเป็นหนี้แบบไหนถึงจะเรียกว่าหนี้ดีก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 3 ข้อต่อไปนี้
1 )มีประโยชน์
2) คุ้มค่า
3) มีความสามารถในการผ่อนชำระ
เพราะฉะนั้นถ้าประเมินแล้วว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม กู้มาแล้วผ่อนไม่ไหว ทำให้เดือดร้อน ดอกเบี้ยแพง เงื่อนไขโหด หนี้แบบนี้ต้องหนีให้ไกล.

เกี่ยวกับผู้เขียน
การจัดแบ่งประเภทหนี้
ปริสุทธิ์ รัตนมหาวงศ์
CEO & Co-Founder ของ www.smartfinn.co.th
Platform Matching การขายฝาก อสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง