SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ขายฝาก กับการกู้เงินที่ก่อให้เกิดรายได้

หมวดหมู่ : ขายฝาก, 2017-11-09 15:04:42, 162
ขายฝาก กับการกู้เงินที่ก่อให้เกิดรายได้

ขายฝาก กับการกู้เงินที่ก่อให้เกิดรายได้

ปัญหาหนี้สินครัวเรือนของคนไทยที่ 1.3 แสนล้านบาท จากการเปิดเผยตัวเลขของสภาหอการค้าไทย ในปี2560 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น 10% ในทุกปีนั้น จึงทำให้เห็นได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่มีหนี้ ซึ่งการเป็นหนี้นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การลงทุนในธุรกิจ และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ซื้อของฟุ่มเฟือย

แต่แบบไหนล่ะ ที่จะเรียกว่า เป็นการเป็นหนี้แบบคุ้มค่า หรือที่เราเรียกว่าหนี้ดี “หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้” ต้องพิจรณาก่อนจะทำการกู้ยืม หรือ ทำสินเชื่อนั้น ควรเริ่มต้นจากการประเมินก่อนว่า

  1. เงินที่ได้มา ต้องก่อให้เกิดรายได้ สร้างเงินเพิ่มคุ้มค่าหรือไม่
  2. กรณีก่อหนี้ใหม่ที่มาชำระหนี้เดิม มาช่วยลดดอกเบี้ยเดิมได้หรือไม่ ถูกกว่า ดอกเบี้ยเดิมที่จ่ายอยู่หรือไม่
  3. รายได้ที่สร้างขึ้นมานั้น มั่นคงเพียงพอที่เราจะชำระหนี้นี้ได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่

เมื่อพิจารณารอบด้านแล้ว หากเห็นว่าคุ้มค่าการลงทุน ก็ไม่ต้องกลัวการเป็นหนี้ หากหนี้นั้นสามารถสร้างรายได้ให้ได้มากกว่าดอกเบี้ยที่เสียไป ก็จะสามารถเรียกหนี้นั้นว่า “การลงทุนที่คุ้มค่าเลยทีเดียว”

เกี่ยวกับผู้เขียน
ขายฝาก กับการกู้เงินที่ก่อให้เกิดรายได้
Smartfinn Team
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง