SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ขายฝาก กับ สมาร์ทฟินน์

หมวดหมู่ : ขายฝาก, 2017-07-18 22:33:29, 293
ขายฝาก กับ สมาร์ทฟินน์

ขายฝาก กับ สมาร์ทฟินน์

สมาร์ทฟินน์ (Smartfinn) คือแพลตฟอร์ม Matching การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง สมาชิก Thai Fintech Association - สมาคมฟินเทคประเทศไทย นวัตกรรมทางการเงินจุดประสงค์เพื่อ SME ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง มีภาระดอกเบี้ยสูง และไม่สามารถกู้หรือขอวงเงินจากสถาบันการเงินในระบบได้ ให้ได้พบกับนักลงทุนในระบบที่ไม่เอาเปรียบ โดยผ่านระบบคัดกรองที่เป็นมาตรฐานของสมาร์ทฟินน์ กับ นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนการลงทุนที่มากกว่าที่ได้จากดอกเบี้ยธนาคารและมีหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดกรองค้ำประกัน ทำให้การลงทุนกับสมาร์ทฟินน์เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ โดยผู้ขายฝาก ยังสามารถต่ออายุสัญญาได้สูงสุดตามกฎหมาย (ขึ้นกับการตกลงของคู่สัญญา)

สมาร์ทฟินน์ แพลตฟอร์ม Matching การขายฝากอสังหาฯ ที่ประเมินมูลค่า บ้าน ที่ดิน คอนโด ราคาตามราคาที่แท้จริง ไม่เอาเปรียบทั้งผู้ขายฝากและนักลงทุน เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ขายฝากอสังหาฯได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด โดยพิจรณาผ่านบริษัทประเมินที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

    ทำไมต้องขายฝาก กับ สมาร์ทฟินน์
  • สมาร์ทฟินน์ Smartfinn ขายฝาก ประเมินมูลค่าและดอกเบี้ยเป็นธรรม
  • การดำเนินงานเป็นมาตรฐานและหน่วยงานรับรอง
  • ช่วยเหลือ SME ให้มีสภาพคล่อง ดำเนิน/ขยายธุรกิจต่อไปได้
  • เปลี่ยนนายทุนนอกระบบ ให้เป็นนักลงทุนในระบบ

เกี่ยวกับผู้เขียน
ขายฝาก กับ สมาร์ทฟินน์
Smartfinn Team
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง