Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ขายฝาก สมาร์ทฟินน์ช่วยคุณรักษาและฟื้นฟูเครดิตของคุณได้อย่างไร

ขายฝาก สมาร์ทฟินน์ช่วยคุณรักษาและฟื้นฟูเครดิตของคุณได้อย่างไร

ในโลกปัจจุบัน เครดิตทางการเงินของทุกคนมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ทั้งการทำธุรกิจการค้า การลงทุน สำคัญต่อหน้าที่การงาน และการขอสินเชื่อหลากหลายจากสถาบันการเงิน หลายๆท่านที่ใช้บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อรถยนต์ หรือสินเชื่อส่วนบุคคล รวมทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต ท่านก็มีหน้าที่ต้องผ่อนชำระเงินกู้เหล่านั้นเป็นประจำทุกๆเดือน แต่ในบางช่วงจังหวะของชีวิตของท่าน อาจจะประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง เนื่องจากการขาดรายได้ประจำจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่ หรือการเปลี่ยนแปลงของวงจรธุรกิจซึ่งทำให้รายได้ลดลงเป็นผลให้ขาดทุนจากการทำการค้า หรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ท่านต้องใช้จ่ายเงินก้อนโต และเป็นสาเหตุทำให้สภาพคล่องทางการเงินของท่านเกิดปัญหาขึ้นมา ในกรณีที่ท่านยังมีอสังหาริมทรัพย์อื่นของท่านหรือญาติพี่น้อง ที่สามารถนำมาขายหรือจำนองต่อสถาบันการเงิน เพื่อจะได้เงินสดมาแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่หลายๆท่านก็อาจจะไม่สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ของตนเองได้ในเวลาอันสั้น หรือไม่สามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินได้ด้วยหลายๆเหตุผล

 

สมาร์ทฟินน์ อาจเป็นอีกทางเลือกของคุณที่จะช่วยให้คุณได้เงินสดเพื่อมาเสริมสภาพคล่องของคุณในเวลาไม่นานนัก ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75% ต่อเดือน หรือ 9% ต่อปี โดยการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ของท่านผ่านแพลตฟอร์มของสมาร์ทฟินน์ เป็นการขายฝากที่ถูกต้องตามกฏหมายขายฝาก ณ สำนักงานเขตที่ดิน โดยท่านสามารถไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์ของท่านคืนตามกำหนดเวลา และสามารถอาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ของท่านได้ตามปกติในช่วงเวลาการขายฝาก

 

สมาร์ทฟินน์อาจช่วยให้ท่านสามารถหาเงินสดมาเสริมสภาพคล่องได้ทันเวลา และช่วยให้สามารถชำระหนี้สินกับสถาบันการเงินได้ตามกำหนด เพื่อรักษาเครดิตของท่าน หรือนำไปลดหนี้สินบางส่วนหรือทั้งหมดที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ากับทางสถาบันการเงิน ซึ่งอาจจะช่วยเสริมสร้างเครดิตของท่านให้ดีขึ้น เมื่อหนี้สินกับสถาบันการเงินลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

 

สำหรับบางท่านที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่ติดภาระจำนองกับสถาบันการเงิน แต่ได้มีการผ่อนชำระมาระยะหนึ่ง จนจำนวนเงินสินเชื่อคงค้างน้อยกว่า 50% ของมูลค่าตลาดของอสังหาริมทรัพย์ของท่าน การขายฝากผ่านสมาร์ทฟินน์ อาจช่วยให้ท่านหมดหนี้สินส่วนนี้กับสถาบันการเงิน ทำให้เครดิตของท่านดูดีขึ้น เพราะยอดหนี้สินและภาระผ่อนต่อเดือนกับสถาบันการเงินส่วนนี้หายไปทั้งหมด ทำให้ท่านสามารถใช้ช่วงเวลาหนึ่งถึงสามปีในการจัดการปัญหา ทั้งหนี้สินและเครดิตของท่านใหม่ทั้งหมด เสมือนการ Re-credit ของท่าน  ท่านอาจจะขายทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนหน้าที่การงาน ธุรกิจการค้าของท่าน จนมีรายได้มากขึ้น และสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านขายฝากนี้ กลับไปกู้เงินกับสถาบันการเงินได้อีกครั้ง

 

ผู้ซื้อฝากหรือผู้ให้กู้จำนวนไม่น้อยที่จะมาซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ของท่านผ่านระบบของสมาร์ทฟินน์ ยินดีกับผลตอบแทน 9% ต่อปี และการได้ถือครองโฉนดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมทั้งการได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ในการฝ่าฟันปัญหาทางการเงินในช่วงเวลาที่ลำบากของท่าน

 

► สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
► ติดต่อสอบถามข้อมูล Line ID: @smartfinn
โทร 02-026-0725 , 094-445-7975


เกี่ยวกับผู้เขียน

ปริสุทธิ์ รัตนมหาวงศ์ CEO & Co-Founder ของ www.smartfinn.co.th Platform Matching การขายฝาก อสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching