SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ขายฝาก ต้องขายฝากที่ดินกับสมาร์ทฟินน์

หมวดหมู่ : ขายฝาก, 2017-08-22 16:59:46, 90
ขายฝาก ต้องขายฝากที่ดินกับสมาร์ทฟินน์

ขายฝาก ต้องขายฝากที่ดินกับสมาร์ทฟินน์

หัวใจหลักในการทำงานของ สมาร์ทฟินน์ คือ ต้องการช่วยเหลือการขายฝากในสังคมให้เป็นธรรม ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ที่มีกฎหมายคุ้มครอง ภายใต้กรอบดอกเบี้ยของกฎหมาย

เป็นระบบแพลตฟอร์ทที่เป็นมาตรฐานหนึ่งในสมาชิกของ สมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการเงินของประเทศไทย ช่วยให้สมาร์ทฟินน์เป็นระบบการขายฝากที่ดินดีที่สุดในท้องตลาด ประสานนักลงทุนในระบบทั่วประเทศ พร้อมให้วงเงินที่เป็นธรรมตามการประเมินมูลค่าของบริษัทประเมินที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ในราคาซื้อขายที่แท้จริงตามอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งบริการเปลี่ยนนายทุนนอกระบบให้มาเป็นนักลงทุนของสมาร์ทฟินน์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยนอกระบบที่สูงจนเกินความสามารถในการชำระหนี้ ให้โอกาส SMEs และผู้ขายฝาก ได้มีความสามารถในการไถ่ทรัพย์คืนมาจากนายทุนนอกระบบได้

ทั้งนี้ทีมที่ปรึกษาของสมาร์ทฟินน์ ยินดีช่วยเหลือกรณีไม่สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการเจรจาขยายระยะเวลาของสัญญาหรือหานักลงทุนรายใหม่ให้กับผู้ขายฝาก

เกี่ยวกับผู้เขียน
ขายฝาก ต้องขายฝากที่ดินกับสมาร์ทฟินน์
Smartfinn Team
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง