Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ขายฝาก VS ซื้อฝาก ในแบบสมาร์ทฟินน์

ขายฝาก VS ซื้อฝาก ในแบบสมาร์ทฟินน์

ขายฝาก VS ซื้อฝาก ในแบบสมาร์ทฟินน์

ในบทความนี้จะกล่าวถึงผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากในแบบสมาร์ทฟินน์ ทำไมต้องในแบบของสมาร์ทฟินน์ เนื่องจากเงื่อนไขของผู้ซื้อฝากมีแตกต่างกันไป จึงมีกฎร่วมกันระหว่างผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากผ่านสมาร์ทฟินน์

โดยผู้ซื้อฝากหรือนักลงทุนที่ต้องการลงทุนผ่านสมาร์ทฟินน์ ได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันที่มีนโยบายคือ แพลตฟอร์มขายฝากอสังหาฯ อันดับหนึ่ง สมาร์ทฟินน์ ช่วยลดช่องว่างการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เป็นกลางในทุกสัญญา ในบทความ ทำไมต้องขายฝากกับสมาร์ทฟินน์

ขายฝาก ซื้อฝาก สมาร์ทฟินน์ smartfinn

ผู้ขายฝากในแบบสมาร์ทฟินน์

สำหรับสมาร์ทฟินน์ จะไม่ทำการตรวจเช็คเครดิตบูโร หรือรายการเดินบัญชี เพราะเราเข้าใจ SMEs การทำธุรกิจมักมีช่วงเวลาที่ต้องใช้จ่ายมากในบางครั้ง แต่ไม่สามารถขอกู้เงินกับทางสถาบันการเงินได้ เพื่อให้ได้รับเงินก้อนภายใต้ดอกเบี้ยที่เป็นธรรม เพียงมีหลักทรัพย์เป็นของตนเองก็สามารถเป็นผู้ขายฝากผ่านสมาร์ทฟินน์ได้ ซึ่งมั่นใจได้ว่าการขายฝากผ่านสมาร์ทฟินน์นั้น สามารถได้รับข้อเสนอดอกเบี้ยที่ดีที่สุดเพียง 0.75% ต่อเดือน พร้อมทั้งวงเงินสูงถึง 70% ของราคาประเมิน

ผู้ซื้อฝากในแบบสมาร์ทฟินน์

ผู้ซื้อฝากในแบบสมาร์ทฟินน์ สามารถสบายใจได้ทุกขั้นตอน เนื่องจากหลักทรัพย์ทุกรายการ มีการตรวจสอบตามขั้นตอน ที่มั่นใจได้ว่าหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุนนั้นเป็นโฉนดที่ดินโดยสมบูรณ์ โดยสามารถศึกษาได้จากบทความ ทำไมขายฝากกับสมาร์ทฟินน์ต้องใช้โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔จ) เท่านั้น

หากสนใจเป็นนักลงทุนสามารถ ลงทะเบียนได้หน้าเว็บไซต์ และรอประมูลหลักทรัพย์เพื่อรับผลตอบแทนสูงถึง 9-12% ต่อปี โดยสามารถเลือกและตกลงกับผู้ขายฝากได้ด้วยตนเอง


บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching