Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

สิ่งที่ต้องระวังในการทำสัญญาขายฝาก

สิ่งที่ต้องระวังในการทำสัญญาขายฝาก

สัญญาขายฝากคืออะไร

ขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อขายฝากไปแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จะตกไปยังผู้ซื้อฝาก เพียงแต่มีข้อตกลงกันว่า ผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในเวลาที่ตกลงกัน
ดังนั้นก่อนทำสัญญาขายฝาก ควรสอบถามรายละเอียด เรื่องสัญญาขายฝากว่า เป็นเช่นไร และมีการสอบถามเรื่องดอกเบี้ย ว่าคิดดอกเบี้ยเท่าใดต่อปี หรือ ถ้าแจ้งมาเป็นเดือน ให้นำมาคิดว่าตกปีละเท่าไร
ตัวอย่างเช่น
  • คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน เท่ากับคิดเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปีเลยทีเดียว
  • ต้องชำระอย่างไร ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ??
  • วงเงินที่จะได้รับนั้น เป็นการคิดราคาจากราคาซื้อขายในตลาด หรือคิดราคาจากกรมธนารักษ์

ควรสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนที่จะตกลงทำสัญญาขายฝากกัน ซึ่งการจะทำสัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพย์นั้น จะต้องทำสัญญา ณ กรมที่ดิน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดินเท่านั้น ควรศึกษาและ ทำความเข้าใจให้ตรงกัน

การขายฝากเป็นการกู้เงินในระบบหรือนอกระบบ อ่านต่อได้ที่นี่

สมาร์ทฟินน์ มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเป็นธรรมในระบบการขายฝากในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEsไทย ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและใกล้เคียงกับสถาบันการเงิน ให้ SMEs ไทยสามารถดำเนินธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เดินหน้าต่อไปได้ ถ้าคุณมีที่ดิน คอนโด บ้าน หรือ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยากเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อมาบริหารจัดการโดยที่ไม่ได้อยากขายไป ลองเอาทรัพย์สินที่คุณมีมา ลงทะเบียนที่นี่ครับ น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แก้ปัญหาให้คุณได้ จริงๆ !

3ข้อต้องรู้ ก่อนทำสัญญา

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching