Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ตรวจสอบที่ดินอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ

ตรวจสอบที่ดินอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ

ตรวจสอบที่ดินอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ

 1. โฉนดที่ดิน
      เราควรตรวจสอบบนเอกสารว่าเป็น โฉนดที่ดินจริงๆ ไม่ใช่เพียงเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าแท้จริงแล้ว โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔) เป็นประเภทหนึ่งในเอกสารแสดงสิทธิ์เท่านั้น และเป็นเอกสารที่สามารถซื้อขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเอกสารอื่นๆยังไม่ใช่เอกสารที่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือโดยสมบูรณ์ (อ่านเพิ่มเติม... โฉนดที่ดินคืออะไร)
 2. ตรวจสอบข้อมูลที่ดินบนหน้าโฉนด
      บนหน้าโฉนดจะมีข้อมูลต่างๆของพื้นที่นั้นอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเลขที่ดิน ระวาง หน้าสำรวจ ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาดพื้นที่ และผู้ครอบครอง โดยเบื้องต้น หากเราสนใจที่ดินแห่งนั้น ให้เราขอดูโฉนดเพื่อนำเลขที่โฉนด ไปค้นหาเบื้องต้นจากเว็บไซต์กรมที่ดิน เพื่อที่จะเห็นข้อมูลของพื้นที่นั้น
 3. ขนาดที่ดินที่แจ้งขายและขนาดที่วัดจริงตรงกันหรือไม่
      ในบางครั้งเราไม่สามารถรู้ได้จากการกะประมาณทางสายตาว่าพื้นที่เหล่านี้ครบถ้วนตามที่แจ้งในโฉนดที่ดินจริงหรือไม่ ดังนั้นควรให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจวัดพื้นที่ก่อนอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าขนาดครบถ้วนตามเอกสารที่แจ้งต่อกันไว้
      ในกรณีที่มาพบภายหลังว่าเป็นพื้นที่ของตนเอง จะมีผลเสียที่ตามมาอีกหลายอย่างซึ่งต้องดำเนินคดีกันทางกฎหมายและฟ้องร้อง จึงต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทอง สำหรับการเรียกร้องสิทธิ์กลับคืน
      ปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยวัดขนาดพื้นที่ เช่น แอป MapMeasure (รองรับทั้ง Android, iOS) โดยทำการวัดจากระบบ GPS จาก Google maps และประมวลผลเป็นขนาดจริงของพื้นที่จริง
 4. ตรวจสอบประเภทของที่ดิน
      จากข้อมูลในโฉนดจะไม่ได้มีแจ้งละเอียดระดับที่ดินนี้เป็นที่สาธารณะหรือไม่ เป็นที่ตาบอดหรือเปล่า อยู่ในเขตสงวนหรืออุทยานไหม มีบางกรณีที่ผู้ถือครองที่ดินไม่ได้ทราบประเภทของที่ดินผืนนั้น หากนำมาใช้ผิดประเภทอาจต้องแก้ไขให้เป็นไปตามเงื่อนไข
 5. ตรวจสอบเช็คข้อมูลที่กรมที่ดิน
      ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะเป็นการนำสิ่งที่เราได้ตรวจสอบกันเบื้องต้นในข้อที่ 1-4 มาตรวจสอบจริงกับทางเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการซื้อ-ขาย และตรวจสอบเพิ่มเติมว่าพื้นที่นั้นมีปัญหาอื่นๆแอบแฝงหรือไม่ รวมถึงเอกสารและที่ดินที่ไปดูจริงตรงกันจริงหรือไม่
 6. ตรวจสอบลักษณะ และสภาพแวดล้อมของที่ดิน
      ตามกฎหมายทั่วไปจะมีการกำหนดว่าพื้นที่ใดสามารถสร้างอะไรได้ หรือไม่ได้ ใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านใดได้บ้าง ตรงตามความต้องการที่จะใช้สอยของเราหรือไม่ เลือกเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ทำธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมก็ตามแต่ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อควรทราบเบื้องต้น เพราะหากซื้อที่ดินไปแล้วนำมาใช้ผิดประเภท อาจต้องแก้ไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสิทธิ์ ต้องเสียทั้งเวลาและทรัพย์
      ดังนั้นควรเช็ครายละเอียดที่ดินก่อนตัดสินซื้อขาย หรือขอดูเล่มประเมินซึ่งจัดทำโดยบริษัทฯ ที่น่าเชื่อถือ (ถ้ามี) เพื่อสงวนสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching