SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ทำไมธนาคารต้องใช้อสังหาฯค้ำประกันเงินกู้

หมวดหมู่ : ความรู้ทางการเงิน, 2019-01-17 09:06:00, 165
ทำไมธนาคารต้องใช้อสังหาฯค้ำประกันเงินกู้

ทำไมธนาคารต้องใช้อสังหาฯค้ำประกันเงินกู้

เคยสงสัยกันไหมว่า เวลาขอกู้เงินธนาคาร แม้ผู้ขอกู้จะมีเครดิตที่ดี ประวัติการชำระหนี้ดี ธนาคารอาจให้ดอกเบี้ยที่ต่ำลง แต่ธนาคารยังต้องขอหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงของธนาคารเอง และหลักทรัพย์ค้ำประกันที่นิยมที่สุดคืออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด โรงงาน เป็นต้น

ประเด็นแรกคือ อสังหาริมทรัพย์เคลื่อนย้ายไม่ได้ ผู้กู้ไม่สามารถนำอสังหาริมทรัพย์ติดตัวไปได้เมื่อผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารสามารถยึดทรัพย์มาขายต่อทอดตลาดได้ทันที

ประเด็นหลักอีกข้อคือ อสังหาริมทรัพย์ส่วนมากมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางพื้นที่ราคาสามารถเพิ่มขึ้นได้ 1-2 เท่าในระยะเวลา 10 ปี ทำให้ธนาคารไม่ต้องกลัวว่ามูลค่าทรัพย์จะไม่ครอบคลุมวงเงินกู้ที่ลูกหนี้ได้ทำไว้ อสังหาริมทรัพย์จึงถือว่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างดี แต่ถ้าหากว่าการวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์นั้น ก็ยังถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ธนาคารต่างๆจึงมีหน่วยงานวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ หรือใช้บริการบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อมายืนยันมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นๆ

สมาร์ทฟินน์ แพลตฟอร์มแมชชิ่ง การขายฝาก ได้ใช้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ที่น่าเชื่อถือได้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการพิจารณาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์นั้นก่อนนำมาประเมินราคาขายฝาก สร้างความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ขายฝากและนักลงทุน

เกี่ยวกับผู้เขียน
ทำไมธนาคารต้องใช้อสังหาฯค้ำประกันเงินกู้
Smartfinn Team
Platform Matching การขายฝาก อสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง