SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ป้องกันและกอบกู้เครดิต ด้วยขายฝากกับสมาร์ทฟินน์

หมวดหมู่ : ความรู้ทางการเงิน, 2017-07-18 22:17:37, 93
ป้องกันและกอบกู้เครดิต ด้วยขายฝากกับสมาร์ทฟินน์

ป้องกันและกอบกู้เครดิต ด้วยขายฝากกับสมาร์ทฟินน์

เมื่อภาระหนี้สินที่เริ่มมากขึ้น ชักหน้าไม่ถึงหลัง หมุนเงินจนเครียดทุกเดือน การผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ยิ่งทำให้เครดิตของธุรกิจ หรือ ส่วนตัวเสียหายในระยะยาว โดยข้อมูลการชำระหรือผิดนัดชำระต่างๆจะถูกจดบันทึกใน เครดิตบุโร โดย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ - National Credit Bureau โดยสถาบันทางการเงินทุกสถาบันจะใช้บันทึกนี้เป็นเกณฑ์ในการประเมินเครดิตของผู้กู้ทุกราย ประวัติการชำระนี้จะมีอายุ 3 ปีในฐานข้อมูลบุโร ซึ่งหมายความว่าหากผิดนัดชำระ เครดิตเสียนี้จะติดตัวไปอย่างน้อย 3 ปี การทำธุรกรรมใดๆกับสถาบันการเงินทุกสถาบันก็จะเป็นไปได้ยากยิ่ง มากไปกว่านั้นเครดิตเสียนี้จะไม่ถูกลบออกไปจากสถาบันการเงินที่ผู้กู้ได้ผิดนัดชำระตลอดไป

สมาร์ทฟินน์ แพลตฟอร์ม ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับ SME ที่ต้องการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สิน ที่ปัจจุบันมีภาระดอกเบี้ยสูง ผ่อนไม่ไหว กำลังจะผิดนัดชำระสถาบันการเงิน หรือ ผิดนัดติดแบล็กลิส แล้ว และต้องการกลับเข้าสู่การกู้ยืมผ่านสถาบันทางการเงินในระบบอีกครั้ง โดย แพลตฟอร์ม สมาร์ทฟินน์ จะช่วยให้ SME มีเวลาในการปรับสภาพคล่องของตัวเอง

สมาร์ทฟินน์ แพลตฟอร์มประสานนักลงทุนในระบบ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ย ประเมินจากบริษัทประเมินมูลค่าที่ผ่านการจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จะช่วยให้ SME ทราบถึงราคาซื้อขายจริง ไม่ถูกเอาเปรียบ และเป็นธรรมจากทุกฝ่าย โดย SME สามารถใช้ช่วงเวลาระหว่างการขายฝาก ปรับการทำบัญชีให้กลับเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินได้อีกครั้ง

เกี่ยวกับผู้เขียน
ป้องกันและกอบกู้เครดิต ด้วยขายฝากกับสมาร์ทฟินน์
Smartfinn Team
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง