SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ฝ่าวิกฤติ เมื่อธุรกิจถึงทางตัน หมุนเงินไม่ทัน ขาดสภาพคล่องชั่วคราว

หมวดหมู่ : ความรู้ทางการเงิน, 2018-11-15 15:56:00, 403
ฝ่าวิกฤติ เมื่อธุรกิจถึงทางตัน หมุนเงินไม่ทัน ขาดสภาพคล่องชั่วคราว

ฝ่าวิกฤติ เมื่อธุรกิจถึงทางตัน หมุนเงินไม่ทัน ขาดสภาพคล่องชั่วคราว

ผู้ประกอบการ ทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว แล้วเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง ไม่ว่า ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน supplier ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่ง ค่าเช่าโกดังสินค้า จะทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาหยุดชะงัก ซึ่งความรุนแรงจะขึ้นกับธุรกิจแต่ละประเภท ประกอบกับการขอวงเงินที่ยากขึ้นจากสถาบันการเงินในปัจจุบัน วันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งช่องทางของแหล่งเงินทุนในระบบ คือ Smartfinn ค่ะ เพียงผู้ประกอบการเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ที่มี เป็นเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว เงินทุนที่ได้สามารถนำไปชำระหนี้สินดอกเบี้ยสูง หรือเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ และวางแนวทางการบริหารธุรกิจใหม่ เช่น

1. วางระบบเดินบัญชี cash-flow
2. ทำบัญชีแยกประเภทให้ชัดเจน แยกกำไรสุทธิที่แท้จริงของกิจการ
3. ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4. ปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลัง

เพียง 2-3 ปี ก็เป็นเวลาที่พอเพียงกับการตั้งหลักใหม่ หรือรีเครดิตของบริษัท บวกกับการเสริมหนทางใหม่ๆ เช่น การขยายฐานตลาด เมื่อรวบรวมเงินไถ่ถอนทรัพย์ได้ อสังหาริมทรัพย์ก็จะกลับเป็นของผู้ประกอบการตามเดิม โดยนักลงทุนของ Smartfinn ให้วงเงินและดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ขั้นตอนการดำเนินการมีมาตรฐาน เพื่อดำรงเจตนา ช่วยเหลือ SMEs ไทย

Smartfinn บริการให้คำปรึกษาฟรี รู้ผลเลย ได้เงินเร็ว ถูกกฏหมาย ทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดิน สนใจติดต่อ 02-0267025 หรือ www.smartfinn.co.th / line@smartfinn / info@smartfinn.co.th

เกี่ยวกับผู้เขียน
ฝ่าวิกฤติ เมื่อธุรกิจถึงทางตัน หมุนเงินไม่ทัน ขาดสภาพคล่องชั่วคราว
ปฏิมากร ใจอ่อน
COO ของ www.smartfinn.co.th วิทยากร อดีตผู้ประกาศข่าว