Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

รวมค่าลดหย่อนภาษี SMEs ปี 2563

รวมค่าลดหย่อนภาษี SMEs ปี 2563

รวมค่าลดหย่อนภาษี SMEs ปี 2563

 

        ปี 2563 ถือเป็นปีที่มีมาตรการลดภาษีจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพราะในสภาวะเศรษฐกิจจาก วิกฤติ Covid-19 ส่งผลกระทบกับหลายธุรกิจกันถ้วนหน้า
        ตอนนี้เริ่มเข้าไตรมาสสุดท้ายของปี ผู้ประกอบการทั้งหลายคงเริ่มที่จะสรุปงบ วางแผนภาษี หรือจัดการค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 3 เดือนที่เหลือนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัท วันนี้สมาร์ทฟินน์จึงรวบรวมมาตรการลดหย่อนภาษีในปีพ.ศ.2563 นี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการค่ะ

 

 1. ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
  ใช้หักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม 1.5 เท่า (สำหรับรายจ่ายดอกเบี้ยช่วงเมษายน - ธันวาคม 2563) ให้ SME ที่เข้าร่วมมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของรัฐบาล (Soft Loan) โดยต้องมีเงื่อนไขดังนี้
  • มีรายได้ 12 เดือนไม่เกิน 500 ล้านบาท
  • จำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
  • มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2563
  • จัดทำบัญชีเดียว
    
 2. การจ้างงานต่อเนื่อง
  นำรายจ่ายค่าจ้างพนักงานมาหักรายจ่ายได้ 3 เท่า (สำหรับรายจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2563) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • มีรายได้ 12 เดือนไม่เกิน 500 ล้านบาท
  • จำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
  • มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2563
  • ค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน ต่อเดือน
  • จำนวนลูกจ้างต้องไม่น้อยกว่าวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562
    
 3. เพิ่มสภาพคล่องผู้ส่งออกที่ดี
  สำหรับผู้ส่งออกที่ดี และผู้ประกอบการส่งออกที่ขึ้นทะเบียน จะได้รับคืน VAT เร็วกว่าปกติ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท โดยจะร่นระยะเวลาในการทำเรื่องขอคืนภาษีแตกต่างกันไปตามรูปแบบการยื่น
  • ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ได้รับ VAT คืนภายใน 15 วัน เดิม 30 วัน
  • ยื่นผ่านกรมสรรพากรพื้นที่สาขา คืนภายใน 45 วัน เดิม 60 วัน
    
 4. สนับสนุนการแก้ไขปัญหา Covid-19
  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลที่จดทะเบียน บริจาคเงินหรือสินทรัพย์ช่วย Covid-19 หักรายจ่ายได้ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ และผู้ประกอบการที่บริจาคทรัพย์สิน จะได้รับยกเว้น VAT ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 - 5 มีนาคม 2564

   
 5. ลดอัตราภาษี ณ ที่จ่าย
  เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการที่มีรายได้จากค่าจ้างทำของ ค่าบริการ นายหน้า ค่าวิชาชีพอิสระ โดยจัดแบ่งช่วงลดอัตราดังนี้
  • ลดเหลือ 1.5% ในระยะเวลาเมษายน - กันยายน 2563 (จ่ายผ่านช่องทางไหนก็ได้)
  • ลดเหลือ 2% ในระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2564 (จ่ายผ่าน e-Withholding Tax เท่านั้น)
    
 6. การจ้างงานผู้พ้นโทษ
  ลดหย่อนได้จำนวน 1.5 เท่า สำหรับนิติบุคคลผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ปล่อยตัวเข้าทำงาน ค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ต่อคน

   
 7. การปรับปรุงซ่อมแซมกิจการโรงแรม
  ลดหย่อนได้จำนวน 1.5 เท่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อเติม ปรับปรุงทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม

   
 8. การอบรมสัมนาในประเทศ
  ลดหย่อนได้จำนวน 2 เท่า สำหรับการอบรม สัมนา ห้องพัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์

   
 9. การลงทุนเครื่องจักร
  ลดหย่อนได้จำนวน 2.5 เท่า สำหรับธุรกิจที่ลงทุนในเครื่องจักร โดยแบ่งเป็น 1.5 เท่าสำหรับราคาที่จ่ายจริง และ 1 เท่า สำหรับค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

 

ปีนี้นับเป็นปีที่มีมาตรการมากมายจริงๆค่ะ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการสามารถวางแผนลดหย่อนภาษีได้ตามประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ ใช้สิทธิให้คุ้มค่ากันได้เลยค่ะเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ บี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

• • • • • •

Platform Matching