SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ลงทุนขายฝากอสังหาริมทรัพย์

หมวดหมู่ : ขายฝาก, 2019-01-09 15:14:00, 364
ลงทุนขายฝากอสังหาริมทรัพย์

ลงทุนขายฝากอสังหาริมทรัพย์

การรับขายฝากอสังหาริมทรัพย์เป็นช่องทางทำรายได้รูปแบบหนึ่งที่นิยมทำกันมานานแล้วในบ้านเรา หลายท่านอาจไม่คุ้นกับประเภทธุรกรรมขายฝาก จริงๆแล้วการขายฝากคือการขายทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งแต่จะมีเงื่อนไขผูกมัดระหว่างผู้ขายฝากและผู้ซื้อ โดยกำหนดระยะเวลาที่เจ้าของซึ่งเป็นผู้ขายฝากจะมีสิทธิ์ซื้อคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทรัพย์สินทุกประเภทสามารถนำมาขายฝากได้ แต่ที่นิยมทำกันแพร่หลายที่สุดก็คืออสังหาริมทรัพย์เช่น ที่ดิน บ้านและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะถือกันว่าอสังหาริมทรัพย์มีค่ามั่นคงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นแถมถือครองไว้นานๆยังมีโอกาสเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานที่ดินและผู้ขายฝากจะต้องส่งมอบโฉนดที่ดินแก่ผู้ซื้อฝากด้วยเสมอจึงจะมีผลในทางกฎหมาย

ทำไม ขายฝาก จึงดีต่อใจนักลงทุน อ่านต่อได้ที่นี่

ความตั้งใจของสมาร์ทฟินน์ คือช่วยสร้างความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายโดยการสร้างแพลตฟอร์มแมชชิ่งการขายฝากอสังหาริมทรัพย์กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

สามารถติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smartfinn.co.th

เกี่ยวกับผู้เขียน
ลงทุนขายฝากอสังหาริมทรัพย์
ปริสุทธิ์ รัตนมหาวงศ์
CEO & Co-Founder ของ www.smartfinn.co.th
Platform Matching การขายฝาก อสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง