SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

สัญญาเช่า

หมวดหมู่ : อสังหาริมทรัพย์, 2018-10-01 13:23:00, 143
สัญญาเช่า

สัญญาเช่า

วันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเจ้าของทรัพย์ประสงค์ใช้ประโยชน์โดยการปล่อยให้ผู้อื่นเช่าใช้ประโยชน์ในทรัพย์นั้น สัญญาเช่ามีอยู่ สามแบบหลักที่สำคัญครับ

  • 1. แบบทำสัญญาเช่าไม่เกินสามปี
  • 2. แบบทำสัญญาเช่าเกินสามปี
  • 3. แบบสัญญาเช่าพิเศษที่ภาษากฎหมายท่านเรียกว่า "สัญญาเช่าต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา"

แบบที่ 1 สัญญาเช่าแบบไม่เกิน 3 ปี แบบนี้ทำสัญญากันเองได้เลยครับ เจ้าของบ้านกับผู้เช่าตกลงกันได้ ก็เซ็นชื่อกัน เสร็จเรียบร้อยครับ มีผลทางกฎหมายเลย ถ้าผู้เช่าเบี้ยวไม่จ่ายค่าเช่าเอาสัญญาเช่าฉบับนี้ไปฟ้องร้องให้ผู้เช่ารับผิดตามสัญญาเช่าได้

ส่วนแบบที่ 2 สัญญาเช่าแบบเกิน 3 ปี แบบนี้กฎหมายท่านบังคับให้คู่สัญญาต้องไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ครับ โดยมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของค่าเช่า ถ้าไม่ทำตามแบบที่กฎหมายบอก เวลามีปัญหาฟ้องร้องกัน จะฟ้องร้องบังคับได้ไม่เกิน 3 ปีครับ

แล้วก็จะมีประเภทไม่ประสงค์ไปจดทะเบียน หรือไม่อยากเสียค่าธรรมเนียม เลยใช้วิธีทำสัญญากันเองหลาย ๆ ฉบับ ฉบับละไม่เกิน 3ปี บอกไว้ก่อนนะครับ ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมา ก็ฟ้องร้องกันได้แค่ 3ปีนะครับ อย่าเข้าใจผิดว่าทำแบบนี้แล้วจะรอด…
ไม่ควรทำนะครับ
ครับผม ถ้าจะทำสัญญาเช่ากันเกิน 3 ปี ไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินเถิดครับ ค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้มากมาย เวลามีปัญหาขึ้นมา จะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดใจภายหลัง
สัญญาเช่าทั้ง 2 แบบที่กล่าวมา เป็นสัญญาเช่าแบบธรรมดาครับ

แบบที่ 3 คือ สิทธิในการเช่าจึงเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่ตกถึงทายาทของผู้เช่า ดังนั้นถ้าผู้เช่าตาย ต่อให้สัญญาเช่ายังไม่หมดระยะเวลา ก็ถือว่าสัญญาเช่านั้นระงับแล้วนะครับ
ถ้าเจ้าของบ้านเขาจะไม่ให้เช่าต่อ
ญาติหรือบริวารของผู้เช่าต้องย้ายออกนะครับ

ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันถึงสัญญาเช่าแบบที่สาม สัญญาเช่าแบบต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ

เกี่ยวกับผู้เขียน
สัญญาเช่า
ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์
ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายสมาร์ทฟินน์ ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี นักเขียนบทความมืออาชีพ