Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การแต่งตั้งนายหน้าให้เขาช่วยขาย หรือหาคนมาเช่าบ้านของเรา

การที่จะปล่อยขาย หรือเช่า บ้าน คอนโด นั้น การแต่งตั้งนายหน้าให้เขาช่วยขาย หรือหาคนมาเช่าบ้านของเรา ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง เพราะนอกจากไม่ต้องเหนื่อยในการประกาศ บริษัทนายหน้าส่วนมากเขาจะมี ช่องทางการตลาดของเขา ซึ่งถ้าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงก็ยิ่งมีโอกาสในการขายมากขึ้น

สัญญาแต่งตั้งนายหน้า

สัญญาแต่งตั้งนายหน้าโดยทั่วไปแล้วจะมี 2 แบบ ก็คือ สัญญาแบบเปิด กับ สัญญาแบบปิด

  • “สัญญาแบบเปิด” ก็คือ นายหน้าเขาก็ขายของไป เราก็ยังสามารถขายของเราเองได้ด้วย หรือ สามารถ แต่งตั้งนายหน้าเจ้าอื่นช่วยขายก็ยังได้ นายหน้าเจ้าไหนขายได้ก่อน ก็จะได้รับค่าคอมฯไป ถ้าเราขายได้เองก็ไม่ต้องจ่ายค่าคอมฯ สัญญาแบบนี้ถ้าเป็นบริษัทนายหน้าชั้นนำ เขามักจะไม่ทำ เพราะการประกาศโฆษณานั้น มีต้นทุนอยู่ ส่วนมากสัญญาเปิดลักษณะนี้มักจะเป็นนายหน้ารายย่อย
  • “สัญญาแบบปิด” หมายความว่า ถ้าเจ้าของทรัพย์แต่งตั้งนายหน้าเจ้านี้แล้ว ก็ไม่มีสิทธิไปแต่งตั้งคนอื่นอีก และถึงแม้มีคนมาซื้อ หรือมาเช่าบ้านของเรา โดยไม่ได้ผ่านนายหน้า เราก็ยังต้องจ่ายค่าคอมฯ หรือค่านายหน้าให้แก่บริษัทนายหน้าที่เราแต่งตั้ง ตามสัญญา

การทำสัญญานั้นสามารถกำหนดได้ว่าระยะเวลาเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่ที่ตกลงกัน ถ้าครบกำหนดแล้วก็มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญา หรือเปลี่ยนนายหน้าเจ้าใหม่ได้เสมอ


บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching