SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

อสังหาฯ เพื่อ “อยู่อาศัย” หรือ “ลงทุน”

หมวดหมู่ : อสังหาริมทรัพย์, , 159
อสังหาฯ เพื่อ “อยู่อาศัย” หรือ “ลงทุน”

อสังหาฯ เพื่อ “อยู่อาศัย” หรือ “ลงทุน”

เมื่อคนเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์สักหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด หรือที่ดินสักแห่ง เป้าหมายในการซื้อก็คงไม่พ้น 2 อย่าง คือ เพื่ออยู่อาศัย หรือ เพื่อลงทุน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็มีจุดที่เหมือน และต่างกันหลายแง่มุม ไม่ว่าจะลงทุนเพื่อหวังปล่อยให้ผู้อื่นเช่าต่อ หรือหวังขายเพื่อทำกำไรก็ตาม

ด้านความเหมือน ก็จะเป็นเรื่องทำเลต้องสะดวก ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน มีระบบขนส่งมวลชนรวมถึงคุณภาพของที่อยู่อาศัย สภาพแวด ล้อม
ส่วนความต่างคือ ถ้าเราซื้อเพื่ออยู่อาศัยก็ต้องดูว่า เราต้องการแบบใด บางคนเน้น ใกล้ขนส่งมวลชน แต่บางคนเน้นความเงียบสงบ และอากาศดี เหล่านี้เป็นต้น แต่ถ้าคิดจะซื้อเพื่อการลงทุน ทุกปัจจัยที่กล่าวมา ต้องเน้นให้ผ่านในทุกข้อ แม้จะไม่มีข้อไหนโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษ แต่ว่า เมื่อรวมกันแล้ว ต้อง คุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา

การซื้อเพื่อลงทุน จะต้องศึกษาอย่างละเอียด ควรสำรวจคู่แข่งใกล้เคียงให้ครบทุกโครงการ และศึกษาทุกด้าน รวมถึงราคา เพื่อเปรียบเทียบ ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในแต่ละโครงการ การซื้อโดยใช้เงินสดหรือการซื้อโดยใช้เงินกู้ ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ เช่น การซื้อเพื่ออยู่อาศัย เองนั้น จะไม่มีกระแสเงินสดใดๆ กลับมาเลย หลายคนจึงพยายามใช้เงินสดมากที่สุดเท่าที่จะจัดได้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้มาก

แต่การซื้อเพื่อการลงทุนนั้น สามารถสร้างเม็ดเงินกลับมาได้ เช่น การปล่อยเช่า หลายคนจึงนิยมกู้เงินจากธนาคารมา เพื่อการลงทุนแนวนี้ เพราะเสมือนมีผู้เช่ามาช่วยจ่ายดอกเบี้ยผ่อนธนาคารให้ ทั้งนี้ก็ต้องดูทำเล และที่ตั้งโครงการ ว่ามีความต้องการสูงหรือไม่ จะเห็นว่าอย่างไรก็ต้อง ศึกษาและใช้เวลาเดินทางไปสำรวจสถานที่ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลหลายโครงการ ซึ่งการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น จริงๆ แล้วมีหลายรูป แบบด้วยกัน

วันนี้ สมาร์ทฟินน์

ขอแนะนำการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้นในรูปแบบซื้อฝาก-ขายฝาก โดยมีผลตอบแทน 9 - 12% ต่อปี
และมีอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าสูงค้ำประกัน ทำให้ได้ผลตอบแทนสูงและสร้างความปลอดภัยในการลงทุน
โดยนักลงทุนได้ถือครองโฉนดของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ถูกต้องตามกฎหมายตลอดระยะเวลา สัญญา
สนใจติดตามทรัพย์ใหม่ๆ ได้ที่ >>www.smartfinn.co.th/info- buyer

เกี่ยวกับผู้เขียน
อสังหาฯ เพื่อ “อยู่อาศัย” หรือ “ลงทุน”
ปริสุทธิ์ รัตนมหาวงศ์
CEO & Co-Founder ของ www.smartfinn.co.th
Platform Matching การขายฝาก อสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง