SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

3 กฎเหล็กต้องจำ ก่อนนำหลักทรัพย์ขายฝาก

หมวดหมู่ : ขายฝาก, 2020-03-17 17:42:00, 380
3 กฎเหล็กต้องจำ ก่อนนำหลักทรัพย์ขายฝาก

3 กฎเหล็กต้องจำ ก่อนนำหลักทรัพย์ขายฝาก

    การขายฝาก คือ การซื้อขายทรัพย์สินประเภทหนึ่ง (การทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินรูปแบบหนึ่งโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ก่อนการตัดสินใจกู้ยืมเงินไม่ว่าประเภทใด ควรทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดอย่างครบถ้วน เนื่องจากธุรกรรมแต่ละประเภท มีกฎหมายควบคุมที่แตกต่างกันไป

    ข้อผิดพลาดของคนจำนวนมากที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน มักมาจากการตัดสินใจที่เร่งด่วน เพราะรีบใช้เงิน ไม่ทันได้ปรึกษาหรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ดีพอ ก่อให้เกิดผลเสียที่ตามมาระยะยาว คือ ดอกเบี้ยที่สูงเกินกำลังจะจ่ายไหว วงเงินที่ได้รับ ต่ำกว่าความเป็นจริง กำหนดกรอบระยะเวลาคืนเงินที่สั้นเกินไป เป็นต้น

กฎเหล็กข้อที่ 1 เงื่อนไขและข้อเสนอ

    สอบถามรายละเอียด เงื่อนไขของการขายฝาก เปรียบเทียบข้อมูลแหล่งทุนอย่างละเอียด เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับตนเอง โดยประเด็นหลักๆ ที่ควรนำมาเปรียบเทียบ ได้แก่

1. อัตราดอกเบี้ย

สอบถามอัตราดอกเบี้ยของแต่ละที่ เปรียบเทียบโดยจัดลำดับข้อเสนอที่ดีที่สุด ทั้งนี้ควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่า อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ อัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันแค่ 1 หรือ 2 % หากคำนวณให้ดีแล้ว จำนวนเงินจะต่างกันพอควร เช่น เงินต้น 1,000,000 (หนึ่งล้านบาท) หากได้อัตราดอกเบี้ยที่ 8% ต่อปี = 80,000 บาท

    แต่ถ้า “ 1,000,000 (หนึ่งล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยที่ 10% ต่อปี = 100,000 บาท จะเห็นได้ว่าดอกเบี้ย 2% ที่ต่างกันนั้น เป็นเงิน 20,000 บาท ทีเดียว ซึ่งเงินตรงส่วนนี้สามารถนำไปจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือซื้อของใช้จำเป็นในบ้านได้อีกหลายเดือน

2. วงเงินที่ได้รับ

นำข้อเสนอและวงเงินที่ได้รับจากแต่ละที่มาเปรียบเทียบ ซึ่งขั้นตอนนี้อาจไม่ใช่ส่วนที่้สำคัญที่สุด เนื่องจาก วงเงินควรเป็นไปตามความต้องการที่แท้จริง ผู้ขายฝากสามารถเลือกแหล่งเงินทุนที่ให้ดอกเบี้ยต่ำ แต่วงเงินไม่ต้องสูงที่สุดก็ได้ เมื่อเทียบกับแหล่งทุนที่อื่น เพียงแค่ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและวงเงินที่ต้องการ บวกกับความสามารถในการไถ่ถอนหรือใช้คืน

3. ระยะเวลาของสัญญา

ระยะเวลาสัญญา ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด #กฎหมายขายฝากฉบับใหม่ 16 เมษายน 2562 ระยะเวลาครบสัญญาไถ่ถอน ต้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี

กฎเหล็กข้อที่ 2 ความน่าเชื่อถือของแหล่งเงินทุน

    เนื่องจากการทำธุรกรรมขายฝากนั้น เป็นการกู้ยืมเงินที่ให้บริการโดยบุคคล บริษัทหรือนิติบุคคลทั่วไปได้ ยกเว้นสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ดังนั้นจึงควรตั้งคำถามหลักๆ ดังนี้

1. ชื่อผู้ติดต่อ ประสานงานสามารถยืนยันและตรวจสอบแหล่งที่มาได้

หากเป็นบุคคลทั่วไป ควรสอบถาม ชื่อ-นามสกุล แหล่งที่มาของบุคคลนั้นๆ ชื่อเสียงและประสบการณ์ในอดีต พร้อมเอกสารแสดงตัวตนประกอบ เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่พูดคุยนั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ (ตามสำมะโนประชากร หรือทะเบียนราษฎร์) ต้องเป็นผู้ที่มีหลักแหล่ง มีที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อประสานงานได้

ถ้ากรณีแหล่งเงินทุนเป็นบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้า ถือว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง**เพราะมีสถานที่ตั้ง สถานประกอบการที่ชัดเจน ตรวจสอบชื่อเสียงได้ และหากย้ายหรือเปลี่ยนที่ทำการ ก็สามารถติดต่อประสานงานหรือขอความช่วยเหลือในอนาคตได้

2. ทบทวนผลงานที่ผ่านมา

โดยดูจากจำนวนผลงานที่ผ่านมา ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของผู้ที่เคยทำธุรกรรมด้วย ข้อเสนอที่ผู้ขายฝากได้รับ ตรงตามที่ได้โฆษณาไว้หรือไม่ มีเงื่อนไขอื่นๆ แต่ไม่ชี้แจงหรือแสดงหน้าเวปไซด์หรือปล่าว เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือผู้หวังผลประโยชน์แอบแฝง

กฎเหล็กข้อที่ 3 ระเบียบวินัยทางการเงิน

1. ต้องมีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตัวเอง

ประเมินความสามารถและวินัยของตนเองด้วยว่าสามารถไถ่ถอนได้ทันตามกำหนดสัญญาหรือไม่ นำเงินที่ได้ ไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นกับธุรกิจจริงๆ เท่านั้น

2. รู้สิทธิ์ของตน

ศึกษากฎหมายคุ้มครองผู้ขายฝากและสิทธิ์ของผู้ขายฝาก เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ไม่หวังดี

มีผู้ขายฝากจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์หรือปิดหนี้ได้ ด้วยเหตุผลที่ละเลยกฎเหล็กทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา บางคนก็เสียแหล่งทำมาหากินของตน เพราะจัดการระบบการเงินไม่ดีพอ ไม่สามารถเก็บเงินไถ่ถอนทรัพย์เป็นก้อนได้ ได้แต่ชำระดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ เท่านั้น #เพื่อลดปัญหาขายฝากหลุดสัญญา อย่าลืมยึดหลักตามกฎเหล็ก 3 ข้อนี้นะคะ

quote เงื่อนไขและข้อเสนอ
ความน่าเชื่อถือของแหล่งเงินทุน
ระเบียบวินัยในตนเอง quote

เกี่ยวกับผู้เขียน
3 กฎเหล็กต้องจำ ก่อนนำหลักทรัพย์ขายฝาก
Smartfinn Team
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง