SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

P2P Lending best deal financial platform

หมวดหมู่ : ขายฝาก, 2018-04-04 12:14:41, 178
P2P Lending best deal financial platform

P2P Lending best deal financial platform

          การขายฝากถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลต่อบุคคล โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้ยืมเงินมาเป็นเวลามากกว่า 60 ปี ซึ่งเป็น P2P lending รูปแบบหนึ่ง เพียงแต่เกิดขึ้นมานานแล้วก่อนยุคที่ P2P lending จะออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน การขายฝากที่ผ่านมา ผู้ขายฝากจะค่อนข้างเสียเปรียบและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทั้งที่เป็นการกู้เงินแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เนื่องจากภาระดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง และระยะเวลาสัญญาขายฝากที่ค่อนข้างสั้น ทำให้ไม่สามารถนำเงินมาชำระเพื่อไถ่ถอนการขายฝากได้

          สมาร์ทฟินน์ นำจุดเด่นของ P2P lending ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์แบบมีเงื่อนไขเป็นตัวค้ำประกัน ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับทั้งทางฝ่ายนายทุนและฝ่ายผู้ขายฝาก ในขณะเดียวกันสมาร์ทฟินน์ พัฒนาการขายฝากแบบเดิมโดยสร้างแพลตฟอร์มกลางขึ้นมา เพื่อให้ฝ่ายผู้ขายฝาก ได้เข้าถึงนายทุนกลุ่มใหม่ ที่จะช่วยทำให้ภาระดอกเบี้ยของผู้ขายฝากลดลงมากกว่า 50%     สมาร์ทฟินน์ได้เสริมข้อมูลการประเมินทรัพย์สิน เพื่อช่วยให้ได้ราคาขายฝากที่ดีขึ้น รวมทั้งกำหนดระยะเวลาขายฝากขั้นต่ำที่ 1ปี และสามารถต่อรองระยะเวลาการขายฝากกับผู้ซื้อได้ยาวขึ้น  เพื่อผู้ขายฝากจะมีเวลาแก้ปัญหาสภาพคล่องมากพอที่จะไถ่ถอนทรัพย์สินคืน  หรือมีเวลามากขึ้นในการจัดการขายทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก และเหลือเงินสดบางส่วนหลังจากการไถ่ถอน

          ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของทั้งผู้กู้ และผู้ฝากหรือผู้ลงทุน ในโลกปัจจุบันที่กำลังก้าวข้ามคนกลาง ไปสู่แพลตฟอร์มที่เชื่อมคู่ค้าหรือคู่สัญญาหรือuser ให้สามารถทำธุรกรรมได้โดยตรงมากขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน
P2P Lending best deal financial platform
Smartfinn Team
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง