Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

PRTR บันทึกมลพิษ ลดเสี่ยงจากสารพิษรอบตัว

PRTR บันทึกมลพิษ ลดเสี่ยงจากสารพิษรอบตัว

PRTR บันทึกมลพิษ ลดเสี่ยงจากสารพิษรอบตัว

 

จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้เกิดหมอกควันดำกระจายไปทั่วพื้นที่โดยรอบ จนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ต้องมีคำสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่รัศมี 10 กิโลเมตร เพื่อลดโอกาสเสี่ยงรับสัมผัสจากสารพิษ

 

อุบัติเหตุในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ฟุ้งกระจาย ว่ามีความอันตรายแค่ไหน การฟุ้งกระจายส่งผลอย่างไร ทำไมต้องรีบอพยพ จึงไม่มีการเตรียมตัวรับมืออย่างปลอดภัย

 

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW และ มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) เห็นความสำคัญของการมีกฎหมายรายงานการปล่อย และการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หรือ PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers) จึงร่วมผลักดันให้มีกฎหมายนี้ในประเทศไทยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกเห็นความสำคัญและมีการใช้กฎหมาย PRTR

 

หากมีกฎหมาย PRTR ประชาชนจะสามารถตรวจสอบได้ว่า โรงงานหรือแม้แต่ชุมชนมีสารเคมีใดอยู่รอบๆ ตัวบ้าง มีการปล่อยมลพิษอะไรสู่สิ่งแวดล้อมบ้าง ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควัน น้ำเสีย หรือขยะพิษ จากการรายงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่อกรมควบคุมมลพิษ ว่าครอบครองสารเคมีใดบ้าง และการปล่อยมลพิษปริมาณเท่าใด ตามรายชื่อสารมลพิษที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด และกรมควบคุมมลพิษจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึง และตรวจสอบได้ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากสารมลพิษได้อย่างปลอดภัย

 


ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th

สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-937-2289089-664-2622

 LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก-ที่ดิน-smartfinn


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

555 อาคารรสา อาคาร 2 ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

• • • • • •

Platform Matching