Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

Big Data ช่วยพัฒนาธุรกิจคุณได้อย่างไร

Big Data ช่วยพัฒนาธุรกิจคุณได้อย่างไร

Big Data ช่วยพัฒนาธุรกิจคุณได้อย่างไร

 

        Big Data หากแปลตรงตามชื่อที่ถูกเรียกว่า “Big Data” นั้น ก็คือข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งในความเป็นจริง ก็เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ตามความหมายของตัวมันเอง แต่ใหญ่แค่ไหนกันล่ะ? Big Data เป็นคำนิยามของเหล่าข้อมูลทั้งหมดขององค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบริษัท ลูกค้า คู่ค้า พฤติกรรมลูกค้า ไฟล์งาน รูปภาพ รวมไปถึง URL ลิงค์ต่างๆ

 

Big Data มีคุณลักษณะดังนี้

 1. ปริมาณมาก (Volume)
 2. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Velocity)
 3. มีความหลากหลาย (Variety)
 4. มีคุณค่าต่อการใช้งาน (Value)
 5. ยังไม่ผ่านการประมวลผล ซึ่งสามารถนำไปสร้างประโยชน์ต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี (Veracity)

 

การทำงานกับ Big Data

 • รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายที่มา และรูปแบบที่แตกต่างกันไป โดยต้องมีการประมวลผล จัดรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์นั้นๆ
 • จัดการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลของ Big Data จำเป็นที่จะต้องใช้ที่จัดเก็บขนาดใหญ่ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเก็บแบบใดก็ขึ้นอยู่กับกับความสะดวกของผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล เมื่อแต่ละองค์กรเริ่มลงทุนกับ Big Data ก็ควรนำข้อมูลที่มีมาพัฒนาต่อยอด วิเคราะห์เพื่อวางแผน ต่อยอดในรูปแบบต่างๆ

 

การปรับใช้กับธุรกิจ

 • เข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากการเก็บข้อมูลของลูกค้าจำนวนมากเพื่อมาวิเคราะห์จะทำให้เห็นพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้า คาดการณ์แนวโน้มว่าจะเป็นไปอย่างไร อะไรทำให้ได้รับความสนใจ หรือการตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภค และนำมาพัฒนา วางแผนเพื่อให้เกิดลูกค้าใหม่
 • สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิม ประสบการณ์การใช้บริการมีส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริโภค และองค์กร เมื่อมีข้อมูลที่มากพอ และการคาดการณ์ที่แม่นยำ สามารถทำให้องค์กรก้าวนำและได้เปรียบคู่แข่ง
 • การคาดการณ์ระบบภายใน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร ใช้ประโยชน์จาก Big Data เพื่อประหยัดงบการซ่อมบำรุง เพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงให้มากขึ้น ทันเวลา และประหยัดงบประมาณ ด้วยการกำหนดตารางเวลาการซ่อมบำรุง การเตรียมสต๊อกอะไหล่ นอกจากนี้ยังป้อนการเรียนรู้ให้กับเครื่องจักร หรือที่เรียกว่า Learning Machine ให้ระบบได้เรียนรู้การทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้
 • สร้างธุรกิจใหม่จาก insight ของผู้บริโภค เนื่องจาก Data ต่างๆ ที่ได้รับมา หากจัดการผ่านกระบวนการ สร้างความเข้าใจ และสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์คนในกลุ่มนั้นๆ แม้ว่าอาจจะเป็น “ปัญหา” ของผู้บริโภคที่ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้ง แต่ความสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพบปัญหา สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมมักเกิดขึ้นเพื่อเป็น “ทางแก้” ให้กับปัญหาเหล่านั้น

 

ความสำคัญ

        ในปัจจุบัน Big Data มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลของทั่วโลกในแต่ละวัน มีปริมาณสูงมากกว่าหน่วย Terabyte และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่สำคัญในด้านการจัดเก็บ แต่รวมถึงการรวบรวม และการนำไปใช้จริง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

 

ซึ่งในปัจจุบันการจัดการหรือการนำข้อมูลไปใช้ในประเทศไทยยังมีข้อด้อยอยู่มาก ด้วยเหตุผลหลายๆด้าน อาจเป็นเพราะยังใหม่อยู่มากในประเทศไทย เช่น

 • ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลน้อยเกินกว่าที่จะรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ ข้อมูลไม่อัพเดท อีกทั้งปัญหาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บแยกกันระหว่างหน่วยงาน ต่างหน่วยงานต่างหวงแหนข้อมูลที่มี
 • ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เนื่องด้วยตัว Big Data จะมีความแตกต่างจากการเก็บข้อมูลสมัยก่อนอยู่มาก
 • ขาดเครื่องมือ ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ยิ่งลงมือทำจริงในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมาก ยิ่งต้องใช้งบประมาณถึงหลักสิบล้านบาท
 • ไม่ถูกนำมาใช้จริง ในประเทศไทยยังใช้หลักการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าแบบเดิมๆอยู่เป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์แต่คนไทยยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ตัวเลข สถิติที่ได้จากการวิเคราะห์มาปฏิบัติจริงเท่าที่ควร

 

ตัวอย่างการนำ Big Data มาใช้ในธุรกิจจริง

 • Netflix เลือกนำข้อมูลพฤติกรรมการเลือกดูสื่อภายในแอปพลิเคชั่นมาปรับใช้ตามแบบเฉพาะของผู้ใช้แต่ละคน ทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีต่อ Netflix เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผู้ใช้ได้รับสาร หรือเนื้อหาเป็นไปตามความสนใจเฉพาะบุคคล และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้เวลาในการค้นหา เหมือนแพลตฟอร์มอื่นๆที่มีการแสดงผลเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้แต่ละคนต้องเลือกสารในรูปแบบความสนใจของตนด้วยตัวเอง
 • Facebook ในแต่ละวันมีผู้ใช้นำข้อความและเนื้อหาเข้าในระบบ Facebook กว่า 500 TB นอกจากนี้ยังมีการเก็บพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ว่าให้ความสนใจในสิ่งใด มีส่วนร่วมในสิ่งใด และนำมาทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการที่ต้องการทำโฆษณาเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น
 • ประเทศจีน นับเป็นประเทศที่มีความเจริญในด้านข้อมูลมากจริงๆ การนำมาใช้งานของประเทศจีนถือว่าเป็นที่ก้าวหน้ามาก แม้เป็นรูปแบบที่ไม่แสวงหากำไร ยกตัวอย่างเช่น CCTV ในประเทศจีนที่สามารถแยกแยะข้อมูลของผู้ที่อยู่ในกล้อง CCTV ได้เลย และพัฒนาให้ประเทศมีระบบระเบียบมากขึ้น อย่างการตรวจจับผู้คนที่ไม่ข้ามถนนตรงตามทางม้าลาย หรือการใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า และยานพาหนะในระยะ 50 เมตร เพื่อใช้จับกุมตัวคนร้ายที่หลบหนีคดีมาแล้วกว่า 20 ปี เป็นต้น
 • ธุรกิจ E-commerce ถือเป็นธุรกิจที่มีสามารถนำข้อมูล Big Data ที่มีไปพัฒนาได้หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการดูสินค้าชิ้นเดิมซ้ำๆ ราคาสินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับได้ มีแนวโน้มที่จะยอมซื้อในราคาเท่านี้ หากมีการนำข้อมูลใช้อย่างรอบด้านจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยในการเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

 

แม้ว่าวันนี้ธุรกิจของคุณอาจะยังไม่มีการจัดวางระบบเพื่อริเริ่มทำการเก็บข้อมูลแบบ Big Data อย่าพึ่งกังวลว่าเริ่มดำเนินการช้าจะเสียประโยชน์ไป เพราะปัจจุบันนี้ ข้อมูลมีจำนวนที่มากขึ้นในทุกๆวัน หากวางแนวทางในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าคุณจะเก็บมาเพียง 1 เดือนก็ตาม คุณก็อาจได้ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มีข้อมูลมาเป็น 10 ปี แต่เป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ หรือข้อมูลไม่อัพเดท โดยที่ไม่มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผน ดังนั้นไม่สายไปที่จะเริ่มปรับตัวในตลาด Big Data

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching