SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Checklist เตรียมตัวเพื่อไถ่ถอนขายฝาก

หมวดหมู่ : ขายฝาก, , 349
Checklist เตรียมตัวเพื่อไถ่ถอนขายฝาก

Checklist เตรียมตัวเพื่อไถ่ถอนขายฝาก

เนื่องในโอกาสวันดีได้ไถ่ถอนหลักทรัพย์ทั้งที คงจะต้องเซ็งไปหากเตรียมตัวไว้ไม่พร้อม มาเช็คกันเถอะว่าคุณพร้อมที่จะไปไถ่ถอนหลักทรัพย์แล้วหรือยัง

สิ่งที่ผู้ขายฝากต้องเตรียม

  1. เอกสารคู่สัญญาขายฝาก เอกสารที่ทำร่วมกันกับผู้รับซื้อฝาก
  2. เอกสารบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน โดยนำไปทั้งฉบับจริงและสำเนา
  3. เงินต้นและสินไถ่ ให้เตรียมเงินส่วนนี้ไปเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้นเพื่อชำระต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน

สิ่งที่ผู้รับซื้อฝากต้องเตรียม

  1. เอกสารคู่สัญญาขายฝาก เอกสารที่ทำร่วมกันกับผู้รับซื้อฝาก
  2. เอกสารบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน โดยนำไปทั้งฉบับจริงและสำเนา
  3. เตรียมโฉนดหลักทรัพย์ที่ทำสัญญาขายฝาก

*หมายเหตุ - เอกสารเพิ่มเติม*

  • ๑. หนังสือมอบอำนาจ ท.ด.๒๑ - กรณีที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง
  • ๒. หนังสือยินยอมคู่สมรส และเอกสารคู่สมรสแนบท้าย - กรณีที่มีคู่สมรส

Tips : ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนขายฝากที่ดิน
- เบื้องต้นก่อนการไถ่ถอนจริง ผู้ขายฝากควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ณ สาขาที่ต้องทำธุรกรรม ในส่วนของค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนขายฝาก

Checklist เตรียมตัว ไถ่ถอนขายฝาก

SMARTFINN

ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn
ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์

เกี่ยวกับผู้เขียน
Checklist เตรียมตัวเพื่อไถ่ถอนขายฝาก
Smartfinn Team
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง