Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ลงทุนอะไรดี ในช่วงตลาดผันผวน

ลงทุนอะไรดี ในช่วงตลาดผันผวน

การลงทุนในตลาดนั้นมีความผันผวนเกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก หรือผลกระทบวิกฤติรัสเซียและยูเครน รวมทั้งความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ปรับสูงมากขึ้น แต่สิ่งที่นักลงทุนควรทำคือ การปรับตัวและการกระจายความเสี่ยงของประเภทการลงทุนหรือการเลือกลงทุน ที่สร้างผลตอบแทนขั้นต่ำ 3-5% ต่อปี เพื่อรองรับความผันผวน เศรษฐกิจถดถอยหรืออัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น

 

นักลงทุนพิจารณาเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้ดังนี้

 

เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือกองทุนตลาดเงิน

 

1. เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือกองทุนตลาดเงิน

 

ช่วงเวลาที่นักลงทุนมีความไม่มั่นใจต่อทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน อาจจะถือเงินสด เพราะสามารถรักษาอำนาจการซื้อขาย และมีสภาพคล่องสูง เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็สามารถนำเงินสดไปลงทุนได้ แต่อย่าลืมว่าการถือเงินสดนั้น ให้ผลตอบแทนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ลงทุนอื่นที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และไม่สามารถชนะเงินเฟ้อได้ เมื่ออัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเศรษฐกิจถดถอย จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่หักเงินเฟ้อออก หรือที่เรียกว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง มีค่าลดลงไป

 

ตราสารหนี้

 

2. ตราสารหนี้

 

ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้ การลดดอกเบี้ยทำให้มูลค่าของตราสารหนี้สูงขึ้น นักลงทุนควรเลือกลงทุนตราสารหนี้ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น เนื่องจากราคาตราสารหนี้ระยะยาวจะปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าทำให้มีกำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital gain) มากกว่า แต่การลงทุนในตราสารหนี้เอกชนมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดอันดับเรตติง

 

หุ้นสามัญ

 

3. หุ้นสามัญ

 

เมื่อเกิดภาวะผันผวนเศรษฐกิจถดถอย ผลประกอบการของบริษัทจะลดลง ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลง นักลงทุนควรพิจารณาหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ Lockdown ได้แก่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (Technology) เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เนต ผู้ให้บริการจัดการข้อมูล ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น และกลุ่มธุรกิจที่มีการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์และชำระเงิน ธุรกิจให้บริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข หรือ การสันทนาการ เป็นต้น 

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (REIT)

 

4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (REIT)

 

ในภาวะผันผวนเศรษฐกิจถดถอย และดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ กองทุนที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างตราสารหนี้และหุ้นสามัญจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เพราะมีรายได้ของค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอ มีกำไร (ขาดทุน) จากส่วนต่างราคา และมีกลุ่มธุรกิจประเภท REIT ที่ได้รับประโยชน์จากการเว้นระยะห่างทางสังคมและการทำงานที่บ้าน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้ารวมถึงการขนส่งสินค้าที่ซื้อขายออนไลน์และกลุ่มศูนย์ข้อมูล แม้ว่ากลุ่มสำนักงาน ค้าปลีก โรงแรมจะได้ผลกระทบกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักทรัพย์ ที่มีการซื้อขายในตลาดรอง ราคาจึงอาจผันผวนตามสภาวะตลาด และในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงอาจจะกระทบต่อรายได้ของกองทุน

 

ทองคำ

 

5. ทองคำ

 

เป็นสินทรัพย์ที่ราคาเคลื่อนไหวตรงข้ามกับทิศทางเศรษฐกิจ ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้น เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่า และไม่เสื่อมสภาพ

 

อสังหาริมทรัพย์

 

6. อสังหาริมทรัพย์

 

หากนักลงทุนไม่ชอบหุ้น ก็สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพราะเป็นสินทรัพย์ไม่ขึ้นกับความผันผวนของภาคอุตสาหกรรมและตลาดหุ้น หากแบ่งเงินมาลงทุนย่อมช่วยลดความเสี่ยงและได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แต่การที่จะซื้ออสังหาฯ เช่น ที่ดิน ก็ต้องใช้เงินทุนสูงพอสมควร ใช้เวลาในการหาทำเลที่ต้องการ หากต้องการเก็งกำไรใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจมาก

 

รับซื้อฝากอสังหาฯกับสมาร์ทฟินน์

 

7. รับซื้อฝากอสังหาฯกับสมาร์ทฟินน์

 

เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ และมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากได้โฉนดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน รับผลตอบแทนสูง ในอัตราดอกเบี้ย 9-12% ต่อปี โดยเป็นการทำธุรกรรมการขายฝากที่ดิน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการทำสัญญาขายฝาก ณ กรมที่ดิน 

 

 

หากเราเข้าใจสถานการณ์แล้ว ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร ในสภาวะตลาดผันผวนแบบนี้ เราก็จะสามารถหาวิธีมารับมือ นำมาปรับใช้ในการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปลอดภัยได้ แต่อย่าลืมนะคะ การลงทุนมีความเสี่ยง และผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจให้ดีค่ะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th

สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-937-2289089-664-2622

 LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก-ที่ดิน-smartfinn


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

555 อาคารรสา อาคาร 2 ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

• • • • • •

Platform Matching