SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

เช่าช่วง

หมวดหมู่ : อสังหาริมทรัพย์, 2018-10-18 17:16:00, 5,244
เช่าช่วง

เช่าช่วง

การเช่าช่วงหมายถึงการที่ผู้เช่าเอาทรัพย์ที่เช่าไปให้บุคคลภายนอกเช่าต่ออีกที สัญญาเช่าช่วงลักษณะนี้ต้องให้ผู้ให้เช่า (เจ้าของทรัพย์) ยินยอมนะครับถึงจะทำได้ ไม่เช่นนั้นเจ้าของทรัพย์เขาจะถือว่าผิดสัญญาเช่า เขาสามารถยกเลิกสัญญาได้เลย

OK. ถ้าผู้ให้เช่า ในที่นี้ผมขอเรียกว่า เจ้าของบ้านเช่าแทนละกัน มันจะได้ดูใกล้ตัวหน่อย ถ้าเจ้าของบ้านเขายินยอมให้ผู้เช่าสามารถเอาบ้านของเขาไปปล่อยเช่าช่วงได้ มันก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกต้องไหมครับ ทุกอย่างเป็นไปตามกติกา

คราวนี้ถ้าเราไปเช่าช่วงต่อจากผู้เช่าอีกที โดยเจ้าของบ้านเช่าเขาก็โอเค จะมีปัญหาอะไรไหมนะ

ปัญหาไม่มีครับ ถ้าผู้เช่าเดิมซื่อสัตย์ คือส่วนมากเวลาเราไปเช่าช่วงกับใคร เราก็มักจะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับคนๆ นั้น ถูกต้องไหมครับ และคราวนี้พอเราจ่ายค่าเช่าของเราไปแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของผู้เช่าเดิมต้องไปจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของบ้าน (ก็เช่าเขาอยู่เหมือนกัน) จริงไหมครับ

ปัญหาจะเกิดก็ต่อเมื่อ พอเราจ่ายค่าเช่า(ช่วง) ของเราไปแล้ว ผู้เช่าเดิม (ซึ่งมาปล่อยให้เราเช่าช่วงต่อ) เขาไม่ไปจ่ายค่าเช่าตามหน้าที่ของเขา เจ้าของบ้านเขาก็มาทวงสิ เราอยู่หน้างาน อยู่ในบ้านที่เช่า เจ้าของเขาก็มาทวงที่บ้านนี้ เราจะอ้างว่าจ่ายกับนาย ก. ผู้เช่าไปแล้ว......

จะมาอ้างกับเจ้าของบ้านไม่ได้ครับ เพราะ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545
ถ้าผู้เช่าเอาทรัพย์สินซึ่งตนเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยชอบท่านว่าผู้เช่าช่วงย่อมต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรง ในกรณีเช่นว่านี้หากผู้เช่าช่วงจะได้ใช้ค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าไปก่อน ท่านว่าผู้เช่าช่วงหาอาจจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ให้เช่าได้ไม่
อนึ่ง บทบัญญัติอันนี้ไม่ห้ามการที่ผู้ให้เช่าจะใช้สิทธิของตนต่อผู้เช่า

ครับผม เราในฐานะผู้เช่าช่วง อ้างไม่ได้เลย ว่าจ่ายกับคนนั้น คนนี้ไปแล้ว ถ้าเจ้าของบ้านเขามาทวงค่าเช่า แล้วเราหาเจ้าคนเช่าเดิมที่เราจ่ายไปแล้วไม่เจอ เราต้องรับผิดต่อเจ้าของบ้านโดยตรงครับ

และอีกเรื่องที่สำคัญในการเป็นผู้เช่าช่วง คือถ้าสัญญาเดิมระหว่างผู้เช่าเดิม กับเจ้าของบ้านระงับไป สัญญาของเราในฐานะผู้เช่าช่วงย่อมสิ้นสุดตามไปด้วย

    ต้องละเอียดนะครับ ก่อนที่จะไปเช่าช่วงต่อจากใคร
  1. ขอดูสัญญาเช่าเดิมระหว่างเจ้าของบ้าน กับผู้เช่าเดิม ว่าเจ้าของบ้านเขายินยอมให้ผู้เช่าเดิมสามารถมาปล่อยให้เราในฐานะผู้เช่าช่วงสามารถเช่าช่วงได้หรือไม่ (ถ้าในสัญญาเดิมไม่มีข้อนี้ อย่าเช่า(ช่วง)ครับ)
  2. ในสัญญาเช่าเดิม ระบุระยะเวลาในการเช่าไว้กี่ปี มันควรจะเท่ากันหรือมากกว่ากับสัญญาเช่าช่วงของเรา ไม่ใช่สัญญาเช่าเดิมเหลือระยะเวลาการเช่า 3 เดือน แต่มาทำสัญญาใหม่เช่าช่วงกับเรา 1 ปี แบบนี้ไม่ควรครับ
  3. สัญญาเช่าเดิมสิ้นสุด วัน เดือน ปี ที่เท่าไหร่ (ควรต้องรู้ครับ)
  4. ควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของบ้านตัวจริงที่เราจะเช่าช่วงด้วย เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ
  5. การจ่ายค่าเช่า จะทำอย่างไรให้แน่ใจว่า ผู้ให้เช่าช่วง(ผู้เช่าเดิม) ได้นำค่าเช่าช่วงของเราไปชำระให้แก่เจ้าของทรัพย์ทุกเดือน

ฯลฯ

เกี่ยวกับผู้เขียน
เช่าช่วง
ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์
ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายสมาร์ทฟินน์ ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี นักเขียนบทความมืออาชีพ