Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

แก๊งคริปโต เฮลั่น! ครม.ไฟเขียว เว้นเก็บ VAT และภาษีเงินได้ สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

แก๊งคริปโต เฮลั่น!  ครม.ไฟเขียว เว้นเก็บ VAT และภาษีเงินได้ สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

ครม.ไฟเขียว! ร่างกฎหมายบรรเทาภาระภาษีสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการยกเว้นภาษี สำหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และให้นำผลขาดทุนซื้อ-ขายมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้อนุมัติมาตรการบรรเทาภาระภาษีสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สรุปได้ดังนี้

 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกา พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.1 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัล ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange)ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1.2 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตามโครงการพัฒนาและทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการใช้งานภาคประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน ของ Retail CBDC ทางกรมสรรพากรพิจารณาผ่อนผันภาระภาษีสำหรับคริปโทเคอร์เรนซี ให้แก่การดำเนินโครงการนี้

 

2. ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.1 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล เฉพาะที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน เป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกัน ทั้งนี้ เฉพาะผลประโยชน์และผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange)

2.2 ปัจจุบัน การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีปริมาณและความถี่มาก ซึ่งได้ มี พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉ. 19) พ.ศ. 61 กำหนดให้เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์ในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัลเฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนเป็นเงินได้พึงประเมิน ต้องเสียภาษีเงินได้และให้หักภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายของเงินได้พึงประเมินดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 15 นอกจากนี้ การโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

2.3 ร่าง พ.ร.ฎ และร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  เป็นมาตรการเพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชนในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยรัฐบาล สนับสนุนอุตสาหกรรมการเงินยุคใหม่ ให้กับผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล  ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ฟินเทค) รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและสร้างนวัตกรรมใหม่

 

ข้อมูลอ้างอิง : กรมสรรพากร

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th

สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-937-2289089-664-2622

 LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก-ที่ดิน-smartfinn


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

555 อาคารรสา อาคาร 2 ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

• • • • • •

Platform Matching