Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

PDPA คือ อะไร กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนควรรู้ในยุค 5.0

PDPA คือ อะไร กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนควรรู้ในยุค 5.0

PDPA (Personal Data Protection Act) เป็นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

 

 

PDPA คือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดาได้ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม โดยมีตัวอย่างของข้อมูลดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน
 • เลขบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขใบอนุญาตขับขี่
 • ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์
 • ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน
 • วันเดือนปีเกิด สัญชาติ น้ำหนักส่วนสูง
 • ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น Username /password,  Cookies IP address,  GPS Location

ข้อมูลใดที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลบริษัท จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และไม่อยู่ภายใต้บังคับตาม​ PDPA

 

 

ใครบ้าง? ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใต้การควบคุม PDPA

 1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)
  คือผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองและมีสิทธิต่างๆ เหนือข้อมูลส่วนบุคคลของตน

   
 2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Controller คือคน บริษัทหรือองค์กรต่างๆ  ที่เป็นคนตัดสินใจว่า จะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอะไร เพื่ออะไร อย่างไร เช่น ร้านค้าที่มีข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดส่งสินค้า หรือบริษัทที่มีข้อมูลพนักงาน

   
 3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)
  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Processor คือ คน บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะทำภายใต้คำสั่ง หรือในนามของ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) เท่านั้น เช่น พนักงานขนส่งสินค้าตามที่อยู่ที่บริษัท (Data Controller) มอบหมายให้จัดส่ง หรือบริษัทผู้ให้บริการ Cloud ในการเก็บข้อมูลแทนบริษัท ใน 2 กรณีนี้ พนักงานขนส่งและบริษัทผู้ให้บริการ Cloud ถือเป็น Data Processor

 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) โดยผู้เก็บข้อมูลควรระวังมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล ทั้งในแง่ของการทำงาน สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติได้ PDPA จึงกำหนดโทษที่หนักขึ้นหากนำข้อมูลไปใช้ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจรวมถึงโทษอาญาถึงขั้นติดคุก 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว คือข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 • เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
 • ความคิดเห็นทางการเมือง
 • ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
 • พฤติกรรมทางเพศ
 • ประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ เช่น โรคประจำตัว การฉีดวัคซีน ใบรับรองแพทย์
 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน
 • ข้อมูลพันธุกรรม
 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ แบบจำลองใบหน้า ข้อมูลม่านตา

 

 

บทลงโทษของ PDPA

 • โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือปรับสูงสุด 1 ล้านบาท
 • โทษทางแพ่ง จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
 • โทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

 

 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า หากเข้าเว็บไซต์ใดก็ตามจะสามารถเห็น ข้อความขออนุญาตในการเก็บข้อมูลของผู้เข้าเว็บไซต์ทันทีที่เข้าเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์นั้นๆจะแสดงข้อมูลนโยบายการเก็บและรักษาข้อมูลที่ได้รับหลังจากเจ้าของข้อมูลยินยอม 

 

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่เว็บไซต์ของธุรกิจยังไม่มีนโยบายรองรับกฎหมาย PDPA ควรตระหนักรู้ถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร บริษัท ห้างร้าน หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ใช้งาน หรือจะเป็นพนักงานที่ทำงานภายในองค์กรเองก็ตาม เนื่องจาก PDPA จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ หลังจากที่ถูกเลื่อนจากวันที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching