Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ขายฝากที่ดินคืออะไร? ทำไมต้องขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดินคืออะไร? ทำไมต้องขายฝากที่ดิน

การขายฝากที่ดิน เป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เงินก้อนได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องขายขาดที่ดิน แถมยังใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อีกด้วย แล้วก็ไม่ต้องหาคนค้ำประกันให้ยุ่งยาก หรือใช้เอกสารเยอะ ๆ ในการยื่นเรื่องกู้หรือติดต่อประสานงานกับธนาคาร แถมรอทำธุรกรรมนานเป็นเดือน ๆ ทำให้เสียเวลาคอย 
หลายคนคงสงสัยว่าการขายฝากที่ดินจะยุ่งยากหรือเปล่า? ขั้นตอนในการดำเนินการนั้นไม่ยากอย่างที่คุณคิด แค่มีที่ดิน บ้าน คอนโดมีเนียม ก็จะทำให้คุณเข้าถึงแหล่งเงินทุน เงินก้อน นำมาใช้ต่อยอดกับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ

 

การขายฝากที่ดินคืออะไร

 

การขายฝากที่ดินคืออะไร?

การขายฝากทิ่ดินคือการซื้อขายที่ดินรูปแบบหนึ่งโดยทำเป็นสัญญาการซื้อขาย ซึ่งผู้ขายฝากจะต้องใช้โฉนดมาเป็นทรัพย์สินในการซื้อขายให้กับผู้รับซื้อฝาก ทั้งนี้ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ผู้รับซื้อฝากก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี เป็นการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
หากไม่สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับฝากทันที การขายฝากที่ดินจะมีความแตกต่างจากการขายที่ดินแบบขาด ผู้ขายจะไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้เลย

 

 

ทำไมต้องขายฝากที่ดิน?

เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน การใช้ทรัพย์สินที่มีเป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงเงินทุน หากเป็นการกู้ยืมทั่วไปจะได้วงเงินน้อย ดอกเบี้ยสูง และต้องหาคนมาค้ำประกันหรือต้องใช้ทรัพย์สินมาจำนำหรือจำนองไว้ เพื่อเป็นหลักประกันหากเกิดการผิดนัดชำระหนี้สินตามที่กำหนด ก็จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งทำให้เสียเวลาและเสียทรัพย์มากขึ้นไปอีก

แต่การขายฝากที่ดินเป็นการใช้ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน หรือคอนโดมิเนียม ที่มีอยู่ในมือเปลี่ยนให้เป็นเงินก้อนนำมาหมุนเวียนในธุรกิจได้ การขายฝากจะให้วงเงินสูงถึง 70% จากราคาประเมิน ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ถูกต้องตามกฎหมายและยังให้ความยุติธรรมทั้งผู้ขายฝาก และผู้ซื้อฝากอีกด้วย

 

 

การขายฝากที่ดินแตกต่างจากการขายขาดอย่างไร?

  ขายฝากที่ดิน ขายขาด
กรรมสิทธิ์ เป็นของผู้ซื้อฝาก เมื่อทำการจดทะเบียน เป็นของผู้ซื้อทันที เมื่อทำสัญญาและจดทะเบียนโอน
อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ไม่มีดอกเบี้ย
ระยะเวลาการไถ่ถอน สูงสุด 10 ปี และไม่ต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถไถ่ถอนได้
การประกาศขาย ระบุเงื่อนไขในสัญญาเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจจากผู้ซื้อ ตั้งราคาที่เหมาะสมดึงดูดให้คนสนใจซื้อ
การแลกเปลี่ยน ผู้ขายฝากจะได้รับเงินสดทันทีหลังทำสัญญาที่กรมที่ดิน ส่วนผู้ซื้อฝากจะได้รับโฉนดค้ำประกัน ผู้ขายจะได้เงิน ส่วนผู้ซื้อจะได้รับโฉนด ทำสัญญาที่กรมที่ดิน และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ๆ
ผลประโยชน์ ผู้ขายฝากได้เงินทุนมาใช้ สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ เมื่อหมดสัญญาจะต้องนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินคืนพร้อมดอกเบี้ย ส่วนผู้ซื้อฝากก็จะคืนโฉนด เป็นอันเรียบร้อย ผู้ซื้อได้ที่ดินเป็นทรัพย์สินของตัวเอง

 

 

ข้อดีของการขายฝากที่ดิน

 1. การขายฝากสามารถใช้สิทธิ์ถือครอง และสามารถไถ่ถอนมาเป็นของเราได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 
 2. การประเมินวงเงินที่สูงมากถึง 70%
 3. ดอกเบี้ยต่ำ ไม่เกิน 15% ต่อปี ไม่เหมือนกับการกู้ยืมนอกระบบที่คิดดอกเบี้ยโหด
 4. ได้รับการอนุมัติที่ไวกว่าการยื่นเรื่องกู้หรือขอสินเชื่อกับธนาคาร
 5. ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน การขายฝากใช้เพียงโฉนดเป็นทรัพย์สินในการทำธุรกรรม
 6. ไม่เช็กประวัติทางการเงินของผู้ขายฝาก
 7. หากครบสัญญาไม่สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถขยายระยะเวลาได้ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องมีหลักฐานการขยายสัญญาขายฝาก
 8. ไม่ต้องใช้เงินจ่ายค่าโฆษณา ลงประกาศขายที่ดิน
 9. ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน

 1. ลงทะเบียนขายฝากทรัพย์สิน รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 2. เมื่อทรัพย์ผ่านการประเมิน ฝ่ายพิจารณาจะแจ้งราคารับซื้อฝากให้กับผู้ขายฝาก
 3. ผู้ขายฝากเลือกรับข้อเสนอจากผู้รับซื้อ
 4. เมื่อจับคู่เสร็จสิ้น นัดหมายมาทำธุรกรรม ที่กรมที่ดิน ทั้งนี้ข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับจนกว่าจะถึงวันทำธุรกรรม

 

 

การทำสัญญาขายฝาก

การทำสัญญาขายฝากที่ดิน จะต้องจดทะเบียนสัญญาขายฝากกับเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดิน หากไม่ได้จดทะเบียนสัญญาที่สำนักงานทุกอย่างก็จะถือเป็นโมฆะ หากทำการขายฝากที่ดินกับ Smartfinn จะไม่มีการทำธุรกรรมโอนลอยและทำสลักหลังใด ๆ

 

 

ทำไมต้องขายฝากที่ดินกับสมาร์ทฟินน์

  ขายฝากกับสมาร์ทฟินน์ ขายฝากกับที่อื่น
ดอกเบี้ย 9% ต่อปี 15% ต่อปี
วงเงินอนุมัติ วงเงินสูง วงเงินต่ำ
ระยะเวลาสัญญา ไม่เกิน 10 ปี ตามแต่ตกลงกัน ระยะสั้น ปีต่อปี
การใช้ประโยชน์ในหลักทรัพย์ขณะขายฝาก สามารถอยู่อาศัย ค้าขาย หรือปล่อยเช่าได้ตามเดิม เปลี่ยนเป็นของผู้ซื้อฝากตามแต่ตกลงกับผู้รับซื้อฝาก
ความน่าเชื่อถือ สมาร์ทฟินน์จดทะเบียน ในนามบริษัท จำกัด
 • ตรวจสอบข้อมูล และที่ตั้งได้อย่างโปร่งใส
 • ติดตามได้ตลอดสัญญา
 • ไม่ทิ้งผู้ขายฝากระหว่างสัญญา
ให้บริการในนามบุคคลธรรมดากรณีถูกละทิ้งระหว่างสัญญา ไม่สามารถตรวจสอบประวัติได้

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

รับคำปรึกษาจาก สมาร์ทฟินน์ ฟรี

 

เพิ่มเพื่อน ขายฝาก Smartfinn เพิ่มเพื่อน โทร ขายฝาก Smartfinn โทรเลย

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching