line message
ยอมรับคุกกี้?
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา
ลงทุนผ่านสมาร์ทฟินน์
ช่องทางเพิ่มผลตอบแทนรูปแบบใหม่
 • ด้วยทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรองเป็นอย่างดี
 • รับผลตอบแทนสูงสุด
 • มีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบริการตลอดสัญญา
ลงทะเบียนนักลงทุน
[object Object]
“ลงทุน” กับสมาร์ทฟินน์
ทรัพย์สินทุกรายการผ่านการคัดกรองเป็นอย่างดี รับผลตอบแทนสูง และยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.
[object Object]
Smart Choice
อสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงค้ำประกัน
[object Object]
Smart Decision
ประเมินทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
[object Object]
Smart Return
ด้วยอัตราผลตอบแทนสูง 9-12% ต่อปี
สนใจลงทุน ลงทะเบียน
คำนวณผลตอบแทนการลงทุน
คำนวณผลตอบแทน
บาท
โปรดเลือก
โปรดเลือก
บาท
ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับ ลงทุน
[object Object]
ลงทะเบียนเพื่อลงทุน
กรอกข้อมูลเพียงไม่กี่ข้อ
[object Object]
เตรียมเอกสาร
เตรียมเอกสาร - เช็คและนัดทำ สัญญาขายฝากภายใน 10 วัน
[object Object]
ทำสัญญา
*ทำสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน *ชำระเงินส่วนที่เหลือ *รับโฉนดที่ดิน
01
ลงทุนกับสมาร์ทฟินน์ดีอย่างไร
[object Object]
Smartfinn เป็นสมาชิก สมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association)
ที่ช่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเงินของประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต จุดประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มผลตอบแทนให้นักลงทุน โดยมีอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (ทางสมาร์ทฟินน์รับเฉพาะ โฉนดที่ดิน น.ส.4 ) และผลตอบแทนคงที่ 9 % ถึง 12 % ตลอดปี
 • ผลตอบแทนคงที่ 9 – 12 % ต่อปี
 • มีโฉนดมูลค่าสูงค้ำประกัน
 • ถูกต้องตามกฎหมาย ทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา
นิติกรรมการขายฝากทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย
Smartfinn ช่องทางการลงทุนในระบบ แพลตฟอร์มขายฝาก มีอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทมาค้ำประกัน เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ อาคารพาณิชย์ ทาว์นโฮม ทาว์นเฮาส์ โรงแรม ที่พักรีสอร์ท เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ปลอดภัย ผลตอบแทนคงที่
 • เพิ่มผลตอบแทนเงินฝาก
 • ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ
 • ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ
 • กระจายพอร์ตการลงทุน
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาในการลงทุนซื้อฝาก สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-664-2622
02
ขั้นตอนการลงทุนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม
[object Object]
Smartfinn เป็น Matching Platform นักลงทุนในระบบจากทั่วประเทศ กับการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย นักลงทุนและผู้ขายฝากต้องไปทำธุรกรรมขายฝากต่อเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน ดังนั้นเอกสารที่ต้องจัดเตรียมจะเป็นเอกสารตามที่สำนักงานที่ดินกำหนด ดังนี้
 1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริง
 3. ทะเบียนสมรส และใบยินยอมคู่สมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)
 4. หากเคยเปลี่ยนชื่อ หรือสถานะต้องแนบหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ เมื่อทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินเสร็จสิ้น ชื่อเจ้าของโฉนดจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของนักลงทุน พร้อมทั้งกำกับว่า “ขายฝาก ระยะเวลา _ปี” นักลงทุนจะเป็นผู้ถือครองโฉนดไว้ตลอดระยะเวลาสัญญา พร้อมทั้งได้รับดอกเบี้ย ณ วันทำธุรกรรมหรือวันที่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยรายปี สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-664-2622
03
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ(Term of Use)
[object Object]
1. บททั่วไป
บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “สมาร์ทฟินน์” เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ ที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร เพื่อการซื้อ-ขายฝากระหว่างผู้ที่ต้องการเงินสดหมุนเวียน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ขายฝาก” และนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อฝาก” โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย

1.1 ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากรับทราบและยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ว่า การทำนิติกรรมซื้อขายฝากที่สำนักงานที่ดินนั้น เป็นการทำนิติกรรมโดยตรงระหว่างผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากโดยยึดถือตามกฎหมายและเอกสารการขายฝากของสำนักงานที่ดินเป็นหลัก ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากเข้าใจวิธีการ และผลของการขายฝากตามกฎหมายเป็นอย่างดีแล้ว

1.2 สมาร์ทฟินน์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 1.1 ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากรับทราบและยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ว่า การทำนิติกรรมซื้อขายฝากที่สำนักงานที่ดินนั้น เป็นการทำนิติกรรมโดยตรงระหว่างผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากโดยยึดถือตามกฎหมายและเอกสารการขายฝากของสำนักงานที่ดินเป็นหลัก ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากเข้าใจวิธีการ และผลของการขายฝากตามกฎหมายเป็นอย่างดีแล้ว

1.3 ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม และเว็บไซต์สมาร์ทฟินน์ ซึ่งรวมทั้งเนื้อหา ข้อความ บทความรูปภาพ วิดีโอภาพและเสียง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสารสนเทศใดๆถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของทางสมาร์ทฟินน์แต่เพียงผู้เดียว
2. เงื่อนไข ข้อกำหนด และหน้าที่ของนักลงทุน (ผู้ซื้อฝาก)
2.1. สมาร์ทฟินน์จะนำเสนอข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ บนแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของสมาร์ทฟินน์ โดยข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อมูลที่สมาร์ทฟินน์ได้รับจากผู้ขายฝาก หรือจากบริษัทประเมิน หรือจากการสืบค้นโดยเจ้าหน้าที่ของสมาร์ทฟินน์ และ/หรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก สมาร์ทฟินน์ตระหนักถึงการนำเสนอข้อมูลด้วยความสุจริตและคำนึงถึงธรรมาภิบาลที่ดีเป็นแนวปฏิบัติ

2.2. ข้อมูลที่นำเสนอ ต่อผู้ซื้อฝาก จะได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายของสมาร์ทฟินน์นั้น ผู้รับซื้อฝาก ไม่มีสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่อง โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนเว้นแต่ผู้รับซื้อฝาก จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากสมาร์ทฟินน์เท่านั้น

2.3. สมาร์ทฟินน์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการใด ๆ หลังจากทำนิติกรรมการซื้อขายฝากแล้วเสร็จ ณ สำนักงานที่ดิน และ /หรือ ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสาร, ข้อเท็จจริง และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผูกพันกับทรัพย์สินที่ตกลงทำการขายฝากกันระหว่างผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากนั้นไม่ตรงกับข้อมูลที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของสมาร์ทฟินน์ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่สมาร์ทฟินน์ไม่เคยรับทราบถึงข้อมูลในส่วนที่ไม่ตรงกันนั้น และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลภายหลัง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากทางฝ่ายผู้ขายฝาก หรือจากหน่วยงานของรัฐ และ/หรือจากสาเหตุอื่น ๆ

2.4. ผู้ซื้อฝากรับทราบและเข้าใจกฎหมายขายฝาก และทราบถึงหน้าที่เมื่อผู้ขายฝากต้องการขอไถ่ถอนทรัพย์สินที่นำมาขายฝากให้แก่ผู้ซื้อฝากรวมถึงในกรณีที่มีการตกลงทำสัญญาขายฝากมากกว่า 1 ปีและมีการทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝาก โดยผู้ซื้อฝากต้องยืนยันสิทธิ์ในการต่อสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดินจนกว่าจะครบตามจำนวนปีที่ระบุด้วย

2.5. เนื่องจากสมาร์ทฟินน์เป็นแมชชิ่ง แพลตฟอร์ม ที่เชื่อมโยงให้ผู้ที่ต้องการเงินทุน และนักลงทุนได้มาพบกัน ในบางกรณีอาจจะมีผู้ซื้อฝากต้องการลงทุนในทรัพย์สินรายการใดรายการหนึ่งมากกว่าหนึ่งราย ทางสมาร์ทฟินน์อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนตัวเท่าที่ผู้ซื้อฝาก จะสะดวก เพื่อเปิดเผย และให้สิทธิให้แก่ผู้ขายฝากที่ต้องการขายฝากทรัพย์สินประกอบการตัดสินใจ

2.6. สมาร์ทฟินน์ ขอสงวนสิทธิในการลบข้อความเนื้อหาของผู้ซื้อฝากที่ไม่เหมาะสม และ/หรือเป็นละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงกฎระเบียบ ประกาศต่าง ๆ และ/หรือข้อความอื่นใด ที่ทางสมาร์ทฟินน์เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อฝากทราบล่วงหน้า และถือว่าผู้ซื้อฝากสละสิทธิในการเรียกร้องใดๆ ตามกฎหมายต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทุกประการ และผู้ซื้อฝากจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียด บัญชี ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ซื้อฝากได้อีกต่อไป

2.7. การวางเงินหลักประกันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ ผู้ซื้อฝากจะต้องทำการวางเงินหลักประกันในการจองสิทธิในการซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นๆ จำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ในกรณีที่หลักทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000,000 บาท (ต่ำกว่าห้าล้านบาทถ้วน) และผู้ซื้อฝากจะต้องทำการวางเงินหลักประกันในการจองสิทธิในการซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น ๆ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน ) ในกรณีที่หลักทรัพย์มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป (ตั้งแต่ห้าล้านบาทถ้วนขึ้นไป)โดยโอนเงินผ่านขั้นตอน วิธีการ และบัญชีธนาคารที่สมาร์ทฟินน์เป็นผู้กำหนดขึ้น

2.8. ผู้ซื้อฝากรับทราบและยินยอมถือปฏิบัติว่า ในระหว่างที่สัญญาขายฝากยังมีผลจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนจากการขายฝากตามที่ทำสัญญากันไว้ ผู้ซื้อฝากยินยอมให้ผู้ขายฝาก สามารถครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ต่อไป จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนจากการขายฝาก

2.9. ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากปฏิบัติผิดสัญญา เงื่อนไข ข้อตกลง นโยบายของสมาร์ทฟินน์ ข้อหนึ่งข้อใด ทางสมาร์ทฟินน์มีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการได้ทันที โดยผู้ซื้อฝากตกลงยินยอมให้ริบเงินประกันที่ได้ชำระไปแล้วเต็มจำนวน และยินยอมให้ ทางสมาร์ทฟินน์เรียกค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อีกทั้ง ไม่เป็นการตัดสิทธิ สมาร์ทฟินน์ในการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ตลอดจนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามค่าบริการของที่ปรึกษา ค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้อง บังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง