line message
ยอมรับคุกกี้?
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา
ขายฝากผ่านสมาร์ทฟินน์
มืออาชีพ หาเงินทุนให้ลูกค้า ได้คู่สัญญาและข้อตกลงที่ดีที่สุด
 • ลดภาระดอกเบี้ย
 • เสริมสภาพคล่องธุรกิจ SMEs
 • แหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย
 • วงเงินเพิ่ม
 • ปิดหนี้นอกระบบ
สนใจขายฝาก
“ขายฝาก”
กับสมาร์ทฟินน์
Smart Revenue
ราคารับขายฝากสูงสุดถึง 70%
Smart Saver
ลดภาระดอกเบี้ยขายฝากที่สูงเหลือเพียง 0.75% ต่อเดือน
Smart Contact
สัญญาถูกต้องตามกฎหมาย ณ สำนักงานที่ดิน
ประเมินวงเงินกู้เบื้องต้น
เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ
กรอกข้อมูล
ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับ ขายฝาก
ลงทะเบียนเพื่อขายฝาก
ลงทะเบียนข้อมูลของคุณและอสังหาฯที่ต้องการขายฝาก
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดประเมินราคาทรัพย์สิน
รับข้อเสนอดีๆ
รับข้อเสนอจากนักลงทุนดอกเบี้ย 9-12% ต่อปี
01
ขายฝากกับสมาร์ทฟินน์ดีอย่างไร
[object Object]
Smartfinn เป็นสมาชิกสมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association)
ที่ช่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเงินของประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต จุดประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนไทย ทำให้การกู้ยืมเงินเป็นมาตรฐานไม่ถูกเอาเปรียบ และพัฒนาระบบการเงินไทยให้ไปถึงระบบมาตรฐานการเงินโลก
 • ขายฝากในระบบ แหล่งเงินทุนในระบบ
 • ดอกเบี้ยขายฝากเป็นธรรมที่สุด
 • ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ผู้กู้ เก็บความลับลูกค้า
 • บริการเปลี่ยนนายทุน ปิดดอกเบี้ยนอกระบบ
 • ต่อสัญญาได้
 • รับให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
นิติกรรมการขายฝากทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย
Smartfinn ช่องทางแหล่งเงินทุนขายฝากในระบบ แพลตฟอร์มขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ อาคารพาณิชย์ ทาว์นโฮม ทาว์นเฮาส์ โรงแรม ที่พักรีสอร์ทและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือ SMEs และบุคคลที่เป็นหนี้นอกระบบ
 • เปลี่ยนนายทุน
 • ปิดดอกเบี้ยนอกระบบ
 • เพิ่มวงเงินขายฝากเดิม
 • เพิ่มวงเงิน OD จากธนาคาร
 • เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ
 • เพิ่มโอกาสการลงทุนในธุรกิจ
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาการขายฝาก เพื่อให้คนไทยชำระหนี้ได้ ไม่โดนเอาเปรียบ และปลอดหนี้ในที่สุด พร้อมด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน บริหารเพื่อสังคมไทยที่ดีขึ้น
02
ขั้นตอนการขายฝากและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม
[object Object]
Smartfinn เป็น Matching Platform การขายฝากอสังหาริมทรัพย์กับนักลงทุนในระบบจากทั่วประเทศ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย นักลงทุนและผู้ขายฝากต้องไปทำธุรกรรมขายฝากต่อเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน ดังนั้น เอกสารที่ต้องจัดเตรียมจะเป็นเอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาขายฝากเพื่อยืนยันมูลค่าทรัพย์กับนักลงทุนในระบบและเอกสารตามที่สำนักงานที่ดินกำหนด ดังนี้
 1. เอกสารประเมินยืนยันมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ราคาซื้อขายจริง) – ทางสมาร์ทฟินน์สามารถประสานบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ผู้ขายฝาก เพื่อให้ได้มูลค่าที่เป็นธรรมที่สุด
 2. โฉนดที่ดิน (รับเฉพาะ โฉนด น.ส.4 จ)
 3. บัตรประชาชนของผู้ถือครองโฉนด (ผู้ขายฝาก)
 4. ทะเบียนบ้านของผู้ถือครองโฉนด (ผู้ขายฝาก)
 5. เอกสารยึนยอมจากคู่สมรส, เอกสารประกอบสถานะ (ถ้ามี)
 6. เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่นำมาขายฝาก (ถ้ามี)
 7. เอกสารประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่นำมาขายฝาก (ถ้ามี)
 8. อื่นๆ
ทั้งนี้เอกสารประเมินยืนยันมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นเอกสารสำคัญแสดงให้นักลงทุนในระบบยอมรับมูลค่าการขายฝากและอัตราดอกเบี้ยที่ 9-12% ต่อปี สมาร์ทฟินน์จะรักษาความลับของผู้ขายฝาก ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ขายฝากกับผู้ที่สนใจลงทุน จนกว่าจะตกลงทำการขายฝากกับนักลงทุนท่านนั้นที่สำนักงานที่ดิน ผู้ขายฝากสามารถลงทะเบียนได้ตามปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง (จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 12 ชั่วโมง เวลาทำการ) หรือติดต่อปรึกษาฟรีได้ที่ 02-937-2289
03
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ(Term of Use)
[object Object]
1. บททั่วไป
1.1. บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “สมาร์ทฟินน์” เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร เพื่อการซื้อ-ขายฝากระหว่างผู้ที่ต้องการเงินสดหมุนเวียน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ขายฝาก” และนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อฝาก” โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย

1.2.สมาร์ทฟินน์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 1.1 ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากรับทราบและยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ว่า การทำนิติกรรมซื้อขายฝากที่สำนักงานที่ดินนั้น เป็นการทำนิติกรรมโดยตรงระหว่างผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากโดยยึดถือตามกฎหมายและเอกสารการขายฝากของสำนักงานที่ดินเป็นหลัก ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากเข้าใจวิธีการ และผลของการขายฝากตามกฎหมายเป็นอย่างดีแล้ว

1.3. ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์สมาร์ทฟินน์ ซึ่งรวมทั้งเนื้อหา ข้อความ บทความรูปภาพ วิดีโอภาพและเสียง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสารสนเทศใดๆ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของทางสมาร์ทฟินน์แต่เพียงผู้เดียว

2. เงื่อนไข ข้อกำหนด และหน้าที่ของผู้ขายฝาก
2.1. สมาร์ทฟินน์จะนำเสนอข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของสมาร์ทฟินน์ โดยข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อมูลที่สมาร์ทฟินน์ได้รับจากผู้ขายฝาก หรือจากบริษัทประเมิน หรือจากการสืบค้นโดยเจ้าหน้าที่ของสมาร์ทฟินน์ และ/หรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก สมาร์ทฟินน์ตระหนักถึงการนำเสนอข้อมูลด้วยความสุจริตและคำนึงถึงธรรมาภิบาลที่ดีเป็นแนวปฏิบัติ

2.2. ข้อมูลที่นำเสนอต่อผู้ประสงค์จะซื้อฝาก จัดทำโดยสมาร์ทฟินน์ จะได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายของสมาร์ทฟินน์นั้น ผู้ขายฝากไม่มีสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่อง โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ขายฝาก จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากสมาร์ทฟินน์เท่านั้น สมาร์ทฟินน์มีซึ่งสิทธิ ในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการได้

2.3. สมาร์ทฟินน์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการใด ๆ หลังจากทำนิติกรรมการซื้อขายฝากแล้วเสร็จ ณ สำนักงานที่ดิน ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผูกพันกับทรัพย์สิน ที่ตกลงทำการขายฝากกันระหว่างผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากนั้น ไม่ตรงกับข้อมูลที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของสมาร์ทฟินน์ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่สมาร์ทฟินน์ไม่เคยรับทราบถึงข้อมูลในส่วนที่ไม่ตรงกันนั้น และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลภายหลัง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากทางฝ่ายผู้ขายฝาก หรือจากหน่วยงานของรัฐ และ/หรือจากสาเหตุอื่น ๆ

2.4. ผู้ขายฝากรับทราบและเข้าใจกฎหมายขายฝาก และทราบถึงหน้าที่เมื่อผู้ขายฝากต้องการขอไถ่ถอนทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก รวมถึงในกรณีที่มีการตกลงทำสัญญาขายฝากมากกว่า 1 ปีและมีการทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝาก ผู้ขายฝากต้องยืนยันสิทธิ์ในการต่อสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดินจนกว่าจะครบตามจำนวนปีที่ระบุด้วย

2.5. เนื่องจากสมาร์ทฟินน์เป็นแมชชิ่งแพลตฟอร์ม ที่เชื่อมโยงให้ผู้ที่ต้องการเงินทุน และนักลงทุนได้มาพบกัน ในบางกรณีอาจจะมีผู้สนใจซื้อฝากในทรัพย์สินรายการใดรายการหนึ่งมากกว่าหนึ่งราย ทางสมาร์ทฟินน์อาจมีความจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลของผู้ซื้อฝากให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการขายฝาก และให้สิทธิ์แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการขายฝากเพื่อประกอบการตัดสินใจ

2.6. สมาร์ทฟินน์ ขอสงวนสิทธิในการลบข้อความเนื้อหาของผู้ซื้อฝากที่ไม่เหมาะสม และ/หรือเป็นละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงกฎระเบียบ ประกาศต่าง ๆ และ/หรือข้อความอื่นใด ที่ทางสมาร์ทฟินน์เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อฝากทราบล่วงหน้า และถือว่าผู้ซื้อฝากสละสิทธิในการเรียกร้องใดๆ ตามกฎหมายต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทุกประการ และผู้ซื้อฝากจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียด บัญชี ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ซื้อฝากได้อีกต่อไป

2.7. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ขายฝาก สมาร์ทฟินน์อาจมอบข้อมูลของผู้ขายฝากเท่าที่จำเป็นให้กับบุคคลที่สามบางราย ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ประเมินข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์แทนสมาร์ทฟินน์ หรือเพื่อส่งมอบการใช้บริการที่ผู้ขายฝากต้องการในกรณีที่จำเป็น โดยสมาร์ทฟินน์กำหนดให้บุคคลที่สามเหล่านี้ ต้องไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายฝาก เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบุคคลเหล่านั้นเอง เว้นแต่ผู้ขายฝากได้แสดงความเห็นชอบให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ผู้ขายฝากมีสิทธิให้สมาร์ทฟินน์ลบข้อมูลใด ๆ ของผู้ขายฝากออกจากระบบสื่อของสมาร์ทฟินน์ หลังจากการทำนิติกรรมเสร็จสิ้น เพื่อรักษาความลับในข้อมูลและอสังหาริมทรัพย์ของผู้ขายฝาก

2.8. การชำระค่าประเมินราคาที่ดินและค่าดำเนินการต่าง ๆ และข้อตกลงการใช้บริการ
2.8.1. ผู้ขายฝากจะต้องมีหน้าที่ชำระค่าประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ในการกำกับของคณะกรรมการกำกับหลังทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อได้ราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ โดยทางสมาร์ทฟินน์จะมีบริษัทประเมินฯ ที่เป็นพันธมิตรของสมาร์ทฟินน์ให้เป็นทางเลือกการใช้บริการ แต่หากอสังหาริมทรัพย์ของผู้ขายฝากได้เคยผ่านการประเมินมูลค่าจากบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในการกำกับของคณะกรรมการกำกับหลังทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ภายใน 6 เดือนแล้วก็สามารถส่งหนังสือประเมินเล่มจริงมาให้สมาร์ทฟินน์ได้เพื่องดเว้น ขั้นตอนการประเมินนี้

2.8.2. ผู้ขายฝากมีหน้าที่ในการจัดเตรียมค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องใช้ในวันจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่กรมที่ดิน โดยสมาร์ทฟินน์จะแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมอย่างคร่าว ๆ ให้ผู้ขายฝากทราบล่วงหน้า ก่อนวันจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่สามารถจัดเตรียมค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทางสมาร์ทฟินน์สามารถดำเนินการให้หักชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากมูลค่าขายฝากที่ผู้ขายฝากพึงจะได้รับ ณ วันที่จดทะเบียนนิติกรรมได้ ผู้ขายฝากมีหน้าที่ในการจัดเตรียมค่าธรรมเนียมกรณีต่อสัญญาขายฝาก และการไถ่ถอนการขายฝาก ที่สำนักงานที่ดิน

2.8.3. การชำระค่าบริหารจัดการ ในกรณีที่สมาร์ทฟินน์ สามารถบริหารจัดการให้ผู้ขายฝากจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ได้ ผู้ขายฝากตกลงจ่ายค่าบริหารจัดการ 3.99% ของมูลค่าขายฝาก ไม่รวม VAT โดยมีขั้นต่ำอยู่ที่ 45,000 บาท ในวันที่จดทะเบียนนิติกรรมขายฝากอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่มีการขยายระยะเวลาในการไถ่ถอนการขายฝาก หรือเปลี่ยนผู้ซื้อฝาก สมาร์ทฟินน์จะได้ตกลงเรื่องค่าบริหารจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันอีกครั้งหนึ่งต่อไป

2.8.4. การชำระดอกเบี้ย ผู้ขายฝากจะมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ย 9% ถึง 12% ต่อปี ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อฝาก ของมูลค่าขายฝาก ณ วันที่จดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก และหากสัญญาขายฝากมากกว่า 1 ปี ผู้ขายฝากจะมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ย 9% ถึง 12% ต่อปี ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อฝาก ของมูลค่าขายฝาก ณ วันที่จดทะเบียนนิติกรรมต่ออายุสัญญาขายฝากทุกปี จนกว่าจะครบกำหนด และเมื่อครบกำหนดผู้ขายฝากมีหน้าที่ชำระเงินต้นคืนผู้ซื้อฝากก่อนวันครบกำหนดหรือวันครบกำหนด โดยแจ้งให้สมาร์ทฟินน์ประสานการทำนิติกรรมไถ่ถอนการขายฝาก ณ กรมที่ดิน

2.9. ในกรณีที่ ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อฝาก ให้มารับเงินต้นเพื่อไถ่ถอนนิติกรรมขายฝากได้ สมาร์ทฟินน์จะประสานงานให้ผู้ขายฝากไปชำระเงินต้นของการขายฝากกับสำนักวางทรัพย์เพื่อรักษาสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น

2.10. ผู้ขายฝากรับทราบและยินยอมถือปฏิบัติว่า ในระหว่างที่สัญญาขายฝากยังมีผลจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนจากการขายฝากตามที่ทำสัญญากันไว้ ผู้ซื้อฝากยินยอมให้ผู้ขายฝากสามารถครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ต่อไป จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนจากการขายฝาก