Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ทรัพย์สินขายฝาก

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
DEAL
วันที่ประกาศขายฟาก

29 Jul 2021

ปิดประมูลภายใน

0.25

ชั่วโมง

 • 590
 • 42
 • บ้านเดี่ยว
 • เมืองนนทบุรี,
 • นนทบุรี
 • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00921
 • 0 ไร่ 0 งาน 56 ตารางวา
 • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 5,500,000 บาท
 • ราคาขายฝาก 2,750,000 บาท
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
DEAL
วันที่ประกาศขายฟาก

22 Jul 2021

ปิดประมูลภายใน

0.25

ชั่วโมง

 • 619
 • 42
 • อาคารพาณิชย์
 • บางพลี,
 • สมุทรปราการ
 • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00919
 • 0 ไร่ 0 งาน 19 ตารางวา
 • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 4,300,000 บาท
 • ราคาขายฝาก 1,700,000 บาท
คอนโดมิเนียม
DEAL
วันที่ประกาศขายฟาก

16 Jul 2021

ปิดประมูลภายใน

0.50

ชั่วโมง

 • 624
 • 39
 • คอนโดมิเนี่ยม
 • เขตดอนเมือง,
 • กรุงเทพมหานคร
 • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00912
 • 24.95 ตารางเมตร
 • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 1,500,000 บาท
 • ราคาขายฝาก 750,000 บาท
คอนโดมิเนียม
DEAL
วันที่ประกาศขายฟาก

16 Jul 2021

ปิดประมูลภายใน

0.50

ชั่วโมง

 • 627
 • 40
 • คอนโดมิเนี่ยม
 • เขตดอนเมือง,
 • กรุงเทพมหานคร
 • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00911
 • 33.67 ตารางเมตร
 • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 2,190,000 บาท
 • ราคาขายฝาก 1,150,000 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
DEAL
วันที่ประกาศขายฟาก

14 Jul 2021

ปิดประมูลภายใน

0.50

ชั่วโมง

 • 589
 • 39
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ปากช่อง,
 • นครราชสีมา
 • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00908
 • 0 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
 • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 1,940,000 บาท
 • ราคาขายฝาก 700,000 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
DEAL
วันที่ประกาศขายฟาก

09 Jul 2021

ปิดประมูลภายใน

0.50

ชั่วโมง

 • 556
 • 30
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • แม่ริม,
 • เชียงใหม่
 • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00906
 • 0 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา
 • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 1,799,279 บาท
 • ราคาขายฝาก 500,000 บาท
ที่ดินเปล่า
DEAL
วันที่ประกาศขายฟาก

09 Jul 2021

ปิดประมูลภายใน

0.50

ชั่วโมง

 • 525
 • 32
 • ที่ดินเปล่า
 • เมืองสุราษฎร์ธานี,
 • สุราษฎร์ธานี
 • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00905
 • 3 ไร่ 0 งาน 5.2 ตารางวา
 • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 4,960,000 บาท
 • ราคาขายฝาก 1,000,000 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
DEAL
วันที่ประกาศขายฟาก

09 Jul 2021

ปิดประมูลภายใน

0.50

ชั่วโมง

 • 520
 • 31
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • คลองหลวง,
 • ปทุมธานี
 • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00903
 • 0 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
 • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 2,220,000 บาท
 • ราคาขายฝาก 450,000 บาท
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการจัดสรร
DEAL
วันที่ประกาศขายฟาก

07 Jul 2021

ปิดประมูลภายใน

0.50

ชั่วโมง

 • 647
 • 28
 • บ้านเดี่ยว
 • สันกำแพง,
 • เชียงใหม่
 • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00902
 • 0 ไร่ 0 งาน 79 ตารางวา
 • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 5,500,000 บาท
 • ราคาขายฝาก 2,150,000 บาท

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching