SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ทรัพย์สิน

DEAL
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
วันที่ประกาศขายฝาก 17 Sep 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.33ชั่วโมง
220 15

อาคารพาณิชย์ เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00641
18.00 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 3,200,000 บาท
ราคาขายฝาก 1,350,000 บาท
คลิกประมูล
ดูเพิ่มเติม
DEAL
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ประกาศขายฝาก 17 Sep 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.25ชั่วโมง
256 16

บ้านเดี่ยว เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00640
94.00 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 9,800,000 บาท
ราคาขายฝาก 5,300,000 บาท
คลิกประมูล
ดูเพิ่มเติม
DEAL
ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
วันที่ประกาศขายฝาก 09 Sep 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.16ชั่วโมง
203 20

ทาวน์เฮ้าส์ เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00638
27.00 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 5,500,000 บาท
ราคาขายฝาก 2,800,000 บาท
คลิกประมูล
ดูเพิ่มเติม
DEAL
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ประกาศขายฝาก 02 Sep 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.16ชั่วโมง
297 15

บ้านเดี่ยว เวียงชัย , เชียงราย

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00637
53.00 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 2,053,000 บาท
ราคาขายฝาก 680,000 บาท
คลิกประมูล
ดูเพิ่มเติม
DEAL
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ประกาศขายฝาก 27 Aug 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.25ชั่วโมง
201 16

บ้านเดี่ยว หาดใหญ่ , สงขลา

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00635
140.00 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 5,281,000 บาท
ราคาขายฝาก 1,500,000 บาท
คลิกประมูล
ดูเพิ่มเติม
DEAL
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
วันที่ประกาศขายฝาก 27 Aug 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.33ชั่วโมง
192 12

บ้านเดี่ยว หาดใหญ่ , สงขลา

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00633
55.40 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 4,500,000 บาท
ราคาขายฝาก 1,500,000 บาท
คลิกประมูล
ดูเพิ่มเติม
DEAL
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ประกาศขายฝาก 19 Aug 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.16ชั่วโมง
225 15

บ้านเดี่ยว ไทรน้อย , นนทบุรี

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00632
252.00 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 13,880,000 บาท
ราคาขายฝาก 6,500,000 บาท
คลิกประมูล
ดูเพิ่มเติม
DEAL
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ประกาศขายฝาก 14 Aug 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.25ชั่วโมง
193 19

บ้านเดี่ยว เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00631
58.00 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 2,100,000 บาท
ราคาขายฝาก 700,000 บาท
คลิกประมูล
ดูเพิ่มเติม