Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

วันที่ประกาศขายฟาก

28 May 2021

ปิดประมูลภายใน

0.50

ชั่วโมง

  • ห้องชุดพักอาศัย
  • 541
  • 42
  • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00878
  • พื้นที่ 29.50 ตารางเมตร
  • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 1,480,000บาท
  • ระยะเวลาขายฝาก 2 ปี

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching