Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

วันที่ประกาศขายฟาก

08 Jun 2021

ปิดประมูลภายใน

0.50

ชั่วโมง

  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • 589
  • 33
  • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00885
  • พื้นที่ 2 งาน
  • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 2,070,000บาท
  • ระยะเวลาขายฝาก 2 ปี
  • ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  • ใกล้แหล่งชุมชน
  • ร้านค้า

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching