SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

บ้านเดี่ยว

81 8

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00355
พื้นที่ 83.30 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 1,608,000 บาท
ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี

ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ใกล้แหล่งชุมชน
ร้านค้า
เสนอราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่