SMARTFINN

Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ

กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ที่พัก-รีสอร์ท

64 5

ทรัพย์สินเลขที่ 00356
พื้นที่ 400.00 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 9,900,000 บาท
ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี

ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ใกล้แหล่งชุมชน
เสนอราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่