SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ที่ดิน

88 5

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00372
พื้นที่ 0.00 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 1,150,000 บาท
ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี

ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ใกล้ห้างสรรพสินค้า
ใกล้สวนสาธารณะ
ใกล้แหล่งชุมชน
ร้านค้า
เสนอราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่