SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ทาวน์เฮ้าส์

86 5

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00376
พื้นที่ 16.00 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 1,350,000 บาท
ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี

ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ใกล้ทางด่วน
ใกล้ห้างสรรพสินค้า
ใกล้แหล่งชุมชน
ร้านค้า
เสนอราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่