SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ที่ดิน

75 6

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00428
พื้นที่ 32.00 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 18,410,000 บาท
ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี

ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ใกล้ห้างสรรพสินค้า
ใกล้แหล่งชุมชน
ร้านค้า
เสนอราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่