SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

วันที่ประกาศขายฝาก 16 Mar 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.08ชั่วโมง

ทาวน์เฮ้าส์

77 8

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00543
พื้นที่ 26.50 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 1,360,000 บาท
ระยะเวลาขายฝาก 2 ปี

ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ใกล้สวนสาธารณะ
ใกล้แหล่งชุมชน
ร้านค้า
เสนอราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่