SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

วันที่ประกาศขายฝาก 20 Mar 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.08ชั่วโมง

ที่ดิน

62 8

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00552
พื้นที่ 0.00 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 1,470,000 บาท
ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี

ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ใกล้แหล่งชุมชน
เสนอราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่