SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

วันที่ประกาศขายฝาก 20 Mar 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.25ชั่วโมง

ที่ดิน

101 8

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00555
พื้นที่ 1.00 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 2,065,000 บาท
ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี

ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ใกล้สวนสาธารณะ
ใกล้แหล่งชุมชน
ร้านค้า
เสนอราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่