SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

วันที่ประกาศขายฝาก 19 Jun 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.08ชั่วโมง

ที่ดิน

164 16

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00599
พื้นที่ 4.00 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 5,174,000 บาท
ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี

ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ใกล้แหล่งชุมชน
ร้านค้า
เสนอราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่