SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

วันที่ประกาศขายฝาก 26 Jun 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.25ชั่วโมง

ที่ดิน

157 12

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00602
พื้นที่ 5.00 ไร่
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 1,750,000 บาท
ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี

ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ใกล้แหล่งชุมชน
ร้านค้า
เสนอราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่