SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

วันที่ประกาศขายฝาก 02 Jul 2020
ปิดประมูล ภายใน 0.16ชั่วโมง

บ้านเดี่ยว

164 15

ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00606
พื้นที่ 234.30 ตารางวา
มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 7,680,200 บาท
ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี

ข้อมูลรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ใกล้สวนสาธารณะ
ใกล้แหล่งชุมชน
ร้านค้า
เสนอราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่