Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

วันที่ประกาศขายฟาก

25 Jan 2021

ปิดประมูลภายใน

0.25

ชั่วโมง

  • บ้านเดี่ยว
  • 543
  • 38
  • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00815
  • พื้นที่ 81.00 ตารางวา
  • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 8,500,000บาท
  • ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching