Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

วันที่ประกาศขายฟาก

25 Jan 2021

ปิดประมูลภายใน

0.33

ชั่วโมง

  • ที่ดินเปล่า
  • 375
  • 28
  • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00816
  • พื้นที่ 1 ไร่ 0.00 ตารางวา
  • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 5,127,960บาท
  • ระยะเวลาขายฝาก 1 ปี

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching