Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

วันที่ประกาศขายฟาก

12 Apr 2021

ปิดประมูลภายใน

0.25

ชั่วโมง

  • ทาวน์เฮ้าส์
  • 599
  • 34
  • ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 00860
  • พื้นที่ 25.80 ตารางวา
  • มูลค่าทรัพย์ค้ำประกัน 2,900,000บาท
  • ระยะเวลาขายฝาก 2 ปี

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching